Precura

Bescherm jezelf tegen burn-out of depressie !

In onze hedendaagse maatschappij is werken heel belangrijk. De waarde die we hechten aan werken gaat verder dan enkel geld verdienen. Het heeft invloed op onze sociale status en kan voor extra druk zorgen. Zo’n negatieve invloed kan leiden tot een burn-out en zelfs depressie.

Burn-out is een probleem dat veel meer aanwezig is in onze maatschappij dan je oorspronkelijk zou denken! Uit onderzoek blijkt dat 1 op 20 actieven thuis zit met een burn-out. Dat zijn verontrustende cijfers! Burn-out is dus zowel een individueel als economisch probleem en wordt intussen zelfs al de “ziekte van de 21ste eeuw” genoemd.

Veeleisende beroepen van intellectuele, zelfstandige aard ontsnappen niet aan het risico op een burn-out. Onderzoek toont zelfs aan dat er een verhoogde kans bestaat ooit aan deze aandoening te lijden.

Wie lijdt aan zo’n psychische aandoening, krijgt pas na 1 maand een uitkering via de sociale zekerheid (uw mutualiteit) die meestal beduidend lager ligt dan een inkomen uit een professionele activiteit.

PRECURA dekt dergelijke psychische aandoeningen, want niemand is immuun voor psychisch onheil. PRECURA is op de markt van de inkomensverzekeringen uniek wat betreft dekking van burn-out & depressie.

Herstellen van een burn-out is echter perfect mogelijk, tenminste : mits de juiste benadering en begeleiding. Om deze reden gaat het engagement van PRECURA naar zijn verzekerden toe verder dan het louter uitbetalen van dagvergoedingen, maar zet PRECURA ook in op de reïntegratie van haar verzekerden.

Na analyse van de medische gegevens kan onze Geneesheer-Directeur beslissen beroep te doen op een burn-out coach. Hiervoor werkt Precura samen met VESB, de Vlaamse Vereniging voor Stress- en Burn-out Coaches. School 4 POWER is hierin een partnerorganisatie, gespecialiseerd in psychologische, sociale en professionele begeleiding van onze verzekerden die tijdelijk werkonbekwaam zijn omwille van burn-out of depressie.

Vraag informatie aan over Precura

Coaching rond stressmanagement

Heb je het gevoel dat je onder teveel druk staat, op het werk en/of thuis? Weet je niet hoe je al de verschillende to-do lijstjes nog moet ordenen of prioriseren?

Tijdens individuele coaching worden de stressfactoren samen met jou geanalyseerd.

Beleid rond preventie van burn-out

Ben je vermoeid, en weet je niet waarom? Wil je meer luisteren naar de signalen van je lichaam? Of wil je meer weten over hoe je hier beter mee kan omgaan?

Dan is focussen iets voor jou!

Individuele burn-out Coaching

We zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en aanpakken van de onderliggende oorzaken van burn-out. De stressfactoren worden samen met jou geanalyseerd. We maken hierbij gebruik van de PBT-test (Preventing Burn Out), waarvan je een overzichtelijk rapport met werkpunten krijgt.

We willen hierin voorkomen dat mensen met een burn-out hervallen.