Loopbaanbegeleiding – Keuzebegeleiding

Loopbaanbegeleiding – Keuzebegeleiding

Exploreer en geef richting aan jouw loopbaan

Op een bepaald moment in het leven kan er sprake zijn van een verstoring van het evenwicht. Iets knaagt of er is een algemeen gevoel van onbehagen. Een functie vervalt door reorganisatie, of er treedt verveling op, of er is een onaangename sfeer, of er is sprake van teleurstelling, … In deze gevallen ben je het contact kwijt met wat je wil en wat er belangrijk is. Ga ik zo door en wat wil ik nu werkelijk ? Dat is de hamvraag.

Vragen die betrekking hebben op het maken van keuzes zijn complex en vaak omgeven met waarden en normen. Een nieuwe carrièrewending dringt zich op als je niet verder kan of wil. Bij keuzebegeleiding wordt je ondersteund bij het opbouwen van een geïntegreerd zelfbeeld en bij het vertalen daarvan naar beroepen, rollen of functies. Het accent ligt daarom primair op het exploreren en verkennen van drijfveren, waarden, behoeften en andere motiverende zaken. De coach is vooral onderzoekend bezig, werkervaringen maar ook angsten, passie en verlangens worden in beeld gebracht. In een eerste fase is het van belang dat kaders doorbroken worden zodat de fantasie en verbeeldingskracht geprikkeld wordt. Beperkende gedachten worden eveneens onderzocht.

Het keuzebegeleidingstraject kan in vier fasen verdeeld worden :
1. Het intakegesprek waarin onder meer de aard van de vraag wordt vastgesteld, er wordt ook onderzocht of het nog over meer dan enkel maken van keuzes gaat
2. Zelfanalyse : Tijdens de exploratie en analysefase worden de beelden, verlangens en achterliggende behoeftes onderzocht aan de hand van vragen als : ‘Wat wil ik ? Wat wil ik niet meer? Wat wil ik behouden? Wat wil ik veranderen ?
3. Omgevingsanalyse : Het willen wordt in kaart gebracht met het kunnen en het zijn welke kan resulteren in een functie- en/ of brancheprofiel. Hierdoor kan een analyse van de arbeidsmarkt gemaakt worden. Een zoektocht naar inspiratiebronnen die primair aangeven waardoor iemand gevoed wordt.
4. Actieplan : Heeft vaak de vorm van het formuleren van doelstellingen op lange termijn en het formuleren van concrete acties die in feite aangeven waarmee morgen reeds kan gestart worden.

Doel van een keuzebegeleidingstraject is om samen met de cliënt een proces van verandering en inzicht te realiseren. Door jouw mogelijkheden te onderzoeken ben je een stap dichter bij jouw droomjob.

Vraag informatie aan over keuzebegeleiding

Talent- en competentiemanagement

Hoe realistisch is mijn zelfbeeld? Waar liggen mijn talenten en hoe geef ik verdere invulling aan mijn loopbaan? Ben ik wel geschikt voor deze job?

Hierbij gaat het over het maken van een sterkte-zwakte analyse om vervolgens de competenties en ontwikkelingspunten te onderzoeken.

Loopbaancoaching na burn out

Herstellende van een burn-out en zin om terug aan de slag te gaan ? Wil je wel terug naar diezelfde baas? Wil je wel terug naar diezelfde collega’s? Hoe zit het met de werkinhoud en de -omstandigheden? Ben je nog bereid om het ‘lange’ traject heen en terug af te leggen? Wat maakt jou nou eigenlijk gelukkig? Hoe bezorg je jouw carrière een nieuwe wending?

Management development

Management Development kan ingezet worden voor hoger als voor middenkader en het omvat zowel training als coaching. Maar hoe stelt u de leerdoelen op? Wat wil u bereiken? Hoe gaat u aan de slag?

School 4 POWER gaat met uw managers aan de slag om door het bos de bomen terug te kunnen zien.