Talent- en competentiemanagement

Talent- en Competentiemanagement

Onderzoek en vergroot jouw loopbaancompetenties

Hoe realistisch is mijn zelfbeeld? Waar liggen mijn talenten en hoe geef ik verdere invulling aan mijn loopbaan? Ben ik wel geschikt voor deze job?
Hierbij gaat het over het maken van een sterkte-zwakte analyse om vervolgens de competenties en ontwikkelingspunten te onderzoeken. Bij vragen over het ‘kunnen’ gaat het om het scherp krijgen van het zelfbeeld. Met name van het beeld dat we hebben van onze capaciteiten en competenties, waarmee de vaardigheid en de kennis wordt bedoeld. Daarnaast is het ook interessant om zicht te krijgen op talenten, namelijk de aanleg om capaciteiten te ontwikkelen.

Om een goede volgende stap in een loopbaan te kunnen zetten en antwoord te krijgen op de vragen over de eigen kwaliteiten is eerlijke feedback over de sterke en zwakke punten cruciaal. Het is een zoektocht naar mogelijkheden om kwaliteiten, motieven en ambities in te zetten en uiteindelijk te verzilveren in een passende werkomgeving.
Belangrijke onderzoeksdomeinen in het bepalen van uw competenties zijn :

  1. Realisme : objectivering van het zelfbeeld
  2. Marktwaarde : haalbare mogelijkheden
  3. Timing : gepaste feedback kan pas naar waarde geschat worden op het juiste moment

 

De cliënt blijft expert van zijn eigen traject, de coach zal hierbij de cliënt uitdagen om visie en missie scherp te krijgen, en om in beweging te komen. Indien aangewezen kan een uitgebreid assessment aangevraagd worden (CFR development center).

Binnen een loopbaantraject is het de bedoeling om vast te stellen waar je staat en waar je naartoe wil. Er wordt gepeild naar specifiek gedrag maar ook naar ingesteldheid. Hierbij hoort eveneens dat nog niet ontwikkelde of minder gekende talent of potentieel onderzocht wordt want deze bepalen mee de lange termijn doelstelling. Met een persoonlijk ontwikkelingsplan worden handgrepen aangereikt om de juiste richting te vinden.

Binnen een organisatie kan aan de hand van talentmanagement hetvolgende onderzocht worden :

  1. Diversiteitsperspectief : focus op alle medewerkers
  2. Succession management : focus op mogelijke doorstroming van medewerkers doorheen jobs
  3. Elitair perspectief : focus op potentieel van medewerkers met het oog op differentiatie in begeleiding, opleiding, etc

Vraag informatie aan over talent- en competentiemanagement

Loopbaanbegeleiding – Keuzebegeleiding

Op een bepaald moment in het leven kan er sprake zijn van een verstoring van het evenwicht. Iets knaagt of er is een algemeen gevoel van onbehagen. Een functie vervalt door reorganisatie, of er treedt verveling op, of er is een onaangename sfeer, of er is sprake van teleurstelling, … In deze gevallen ben je het contact kwijt met wat je wil en wat er belangrijk is. Ga ik zo door en wat wil ik nu werkelijk ? Dat is de hamvraag.

Loopbaancoaching na burn out

Herstellende van een burn-out en zin om terug aan de slag te gaan ? Wil je wel terug naar diezelfde baas? Wil je wel terug naar diezelfde collega’s? Hoe zit het met de werkinhoud en de -omstandigheden? Ben je nog bereid om het ‘lange’ traject heen en terug af te leggen? Wat maakt jou nou eigenlijk gelukkig? Hoe bezorg je jouw carrière een nieuwe wending?

Management development

Management Development kan ingezet worden voor hoger als voor middenkader en het omvat zowel training als coaching. Maar hoe stelt u de leerdoelen op? Wat wil u bereiken? Hoe gaat u aan de slag?

School 4 POWER gaat met uw managers aan de slag om door het bos de bomen terug te kunnen zien.