Masterclass Present Leadership

Groeien als leider door meer bewustzijn van de mind body connectie

SITUERING

Veel management / leiderschapsopleidingen focussen op vaardigheden in mentale sturing van gedrag. Ons lichaam wordt daarbij beschouwd als een soort taxi die rondrijdt met ons hoofd. Het resultaat van deze focus is vaak verlies aan energie en creativiteit en op lange termijn het risico op psychosomatische klachten.

Het grootste deel van onze interacties gebeurt non verbaal, we reageren in de eerste plaats instinctief op wat deze persoon uitstraalt eerder dan de woorden die hij of zij uitspreekt. We reageren hierin vaak vanuit een instinctieve reflex in plaats van vanuit een bewuste vrije keuze.

In deze opleiding willen we je professionele effectiviteit als leider verhogen door je lichaam als een altijd aanwezige bron van informatie en intelligentie te zien en gebruiken. Door met je lichamelijke reacties bezig te zijn wordt je intuïtief aanvoelen sterker. Je leert naast feiten ook op een betrouwbare manier navigeren op je aanvoelen.

Als je als leidinggevende of als team op deze manier aanwezig kunt zijn bij elkaar is er meer openheid voor zich plots aandienende oplossingen en creativiteit. Je ziet verbanden en perspectieven die de rationele logica overstijgen.   

DOELGROEP

Ondernemers, managers en leidinggevenden, persoonlijke ontwikkelaars, HR verantwoordelijken en medewerkers, L&D verantwoordelijken, change managers, die:

 • willen functioneren vanuit de hoofd, hart en buikconnectie;
 • leiderschap meer als een energetisch proces zien dan als een mechanisch proces;
 • een leiderschapsstijl willen ontwikkelen die niet reactief en defensief is, maar open en transparant;
 • geloven dat de kwaliteit van hun leiderschap niet alleen afhangt van de ontwikkeling van skills maar ook van een belichaamde state of mind;
 • die persoonlijke ontwikkeling zien als een weg om een meer mature leider te worden.
PROGRAMMA

Dag 1: Lichaamsbewustzijn voor leiders

Dag 1: Lichaamsbewustzijn voor leiders

Van hoofd naar hoofd-hart-buik connectie

 • Bewust worden van je lichaamservaring om meer in het hier en nu aanwezig te kunnen zijn
 • Beinvloeden van je innerlijke processen door aangepaste lichaamshouding en -expressie
 • Je impact op je omgeving en medewerkers verhogen door je lichaamshouding en -expressie aan te passen
 • Leren belichamen waar je voor staat als leider
 • Uitstralen van natuurlijke kracht en autoriteit
 • Effectiever communiceren door hoofd hart en buik leren te leren verbinden
 • Inclusie belichamen voor je team zodat iedereen zich betrokken voelt
 • Flexibiliteit ontwikkelen voor de verschillende energetische perspectieven van waaruit problemen opgelost kunnen worden

Dag 2: Van reactief naar responsief gedrag als leider

Van kinderlijke reactiepatronen naar bewustzijn en keuze

 • Herkennen van je triggers en onbewuste subtiele reactiepatronen op stress, dreiging en gevaar
 • Gecenteerd blijven bij jezelf ook wanneer je uitgedaagd wordt
 • Leren omgaan met kritische feedback
 • Verkennen van je persoonlijke blokkades en coping mechanismen
 • Beweging maken van kinderlijke reactiepatronen naar openheid
 • Ontdekken van de kracht van kwetsbaarheid
 • Leren neurologisch co-reguleren met andere mensen zodat ze zich veilig voelen bij jou

Dag 3: Van masker naar authenticiteit en connectie

Van overleven naar aanwezig zijn in het hier en nu

 • Groeien van verkrampt denken naar openheid
 • Verkennen van je eigen karakterstructuur als reactie frustraties uit het verleden.
 • Doorbreken van je strategieën door uit je lichaamspantser te stappen
 • Werken vanuit inclusie in plaats van afscheiding
 • Je authentieke plaats innemen in het grotere geheel
 • Energetisch ipv mechanistisch aansturen van mensen en organisaties
 • Openen van een intuïtief informatiekanaal dat je helpt bij het nemen van beslissingen
TRAINERS

Jan Mouton is oorspronkelijk afgestudeerd als master in de filosofie. Sinds 20 jaar is hij coach, trainer in leiderschap & verandering en facilitator van verschillende soorten groepsprocessen. Daarnaast is hij ook lichaamsgericht traumatherapeut.

Hij is geschoold in verschillende persoonlijkheidstypologieën, coaching skills, traumawerk, embodied facilitation, systemische opstellingen en sjamanistisch werk.

In zijn zoektocht om een oplossing te vinden voor zijn eigen donkere gedachten en angsten ontdekte hij op een bepaald moment lichaamsgerichte traumatherapie. Dankzij het werken met deze methode kreeg hij zijn mentale gezondheid en vitaliteit terug. Het werd zijn levensmissie om mensen te helpen hun kwetsbaarheid te delen en hun persoonlijke blokkades te overwinnen.  

Jan is gepassioneerd om het lichaamsbewustzijn te verhogen zodat leiders terug in hun kracht komen en toegang hebben tot al hun vermogens, zowel op mentaal, emotioneel als fysiek niveau.

Meer info : https://www.embodied-transformation.com

Veronique Bundervoet is gezondheidspsychologe, systeemtherapeute en professioneel trainer. Gestart vanuit de reguliere hulpverlening werd zij geconfronteerd met de logheid van verandering, zowel bij individuen als in teams. Vanuit een gedrevenheid is zij het preventieve karakter van ondersteuning in organisaties en bedrijven gaan verkennen met speciale aandacht voor thema’s als communicatie, relationele verbinding, het aanbieden van persoonlijke handleidingen, leiderschap, teamwork, inzet en nog veel meer. Samen met haar zakenpartner richtte zij School 4 POWER op, bijgestaan door een equipe van een 20-tal geschoolde experten. 

Vanuit haar unieke zienswijze probeert zij mensen te inspireren om anders te reflecteren. Zij daagt mensen uit om te evolueren van ‘het steeds moeten’ naar de eigen keuzes. Dat betekent vastpakken wat er op je pad komt en de uitdagingen aandurven. Gedreven om de kracht van de kwetsbaarheid op te zoeken en er het mooie en waardevolle van in te zien en aan te tonen. Passie en enthousiasme vormen de rode draad die haar in staat stellen de communicatie aan te gaan en verbinding te zoeken zodat mensen de moed krijgen om precies die ene beweging te maken die alles kan veranderen.

Veronique zal als co-trainer het proces mee faciliteren met bijzondere aandacht voor het kwetsbare groepsproces en de persoonlijke veiligheid van iedere betrokkene.

Meer info :  https://www.school4power.be/team/veronique-bundervoet

WAT MAG JE VERWACHTEN ?

Dit traject wordt aangeboden als een residentiële setting in een ontspannen sfeer.

 • Overdag : inspirerende en interactieve workshops met twee trainers vol bezinning en unieke belevingen (maximaal gebruik makend van de natuur)
 • ’s avonds: genieten van lekkere maaltijden, verbinden, lachen en bezinnen met een tiental andere gelijkgestemden

Aantal : De training gaat door als er 6 personen ingeschreven zijn. De groep bestaat uit maximum 12 personen.

We zetten een zeer ervaringsgericht leerproces op in groep. We creëren ervaringen die je zelfbewustzijn verhogen. Je leert door oefeningen direct ervaren hoe verandering in je lichaam invloed heeft de manier op je voelt, denkt en praat. Door veelvuldige feedback ervaar je ook onmiddellijk het effect van je veranderde houding op anderen. Van hieruit bouwen we samen inzicht op hoe we de werking van ons brein en zenuwstelsel kunnen beïnvloeden.

Intake :

Vooraf wordt een mondelinge intake georganiseerd om af te toetsen of dit programma iets is voor jou en om het programma van de 5 dagen verder af te stemmen op de vragen en de leernoden van de deelnemers.

We vertrouwen op het zelflerend vermogen van de groep waardoor er steeds diepere inzichten ontstaan. We duiken samen op een intense manier in onszelf. Zelfontwikkeling en leiderschapsontwikkeling lopen samen in deze opleiding.

 PRAKTISCH

Data : van woensdag 17 november tot zaterdag 20 november 2021. 

 • Aankomst : woensdag 17 november tussen 17- 18u
 • Vertrek : zaterdag 20 november 2021 rond 16 u

Plaats :

Verblijf  in een landelijke unieke omgeving met all-in concept: Orshof in Neerglabbeek | Oudsbergen (www.orshof.be)

Prijs :

 • Overnachting : €650 (all-in van woensdag bij aankomst tot aan vertrek op zaterdag); slaapmutsje aan de bar niet inbegrepen
 • Driedaagse masterclass : €1.450 betaling met KMO-portefeuille mogelijk 
 • Vroegboekkorting : 10% korting tot twee maanden voor de start

Subsidiemogelijkheden : 

 • KMO Portefeuille : School 4 POWER is geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding (Registratie­nummer DV.O21972) als dienstverlener voor KMO-portefeuille. Als uw organisatie aan de voorwaarden voldoet kan u tot 30% subsidie krijgen op onze tarieven.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.