Teamcoaching
en -training

Op welke manier werken we als organisatie een actieplan uit rond het voorkomen van burn out of omgaan met crisissituaties? Hoe verbeteren we de communicatie, of hanteren we sluimerende conflicten?

Wij bieden trainingen die praktijk en theoretische kennis combineren!

Beleid rond preventie van burn out

Vanuit School 4 POWER werken we van analyse tot motiverende acties en meetbare resultaten. Op maat van jouw bedrijf stellen we samen programma’s op om het welzijn van je organisatie te versterken.

Communicatie training

Communicatie lijkt in theorie zo makkelijk maar is het in praktijk vaak helemaal niet. Wij bieden als communicatie-experts antwoorden op verschillende communicatievraagstukken.

Conflicthantering

School 4 POWER traint je team rond (sluimerende) conflicten, waarin je medewerkers de nodige vaardigheden, inzichten en attitudes verwerven, en hierdoor het eigen gedrag en conflicten met en tussen anderen optimaal aanpakken.

Crisismanagement

We ondersteunen en begeleiden organisaties wanneer zich een crisissituatie voordoet, en dit zowel naar individuele als naar collectieve behoeften van betrokkenen en de organisatie.

meer artikels lezen?
ga naar onze blog