Psychosociaal beleid in woonzorgcentra na COVID-19 – Veerkracht en herstel voor uw medewerkers

Medewerkers van woonzorgcentra hebben zich voor de volle 100% ingezet om COVID-19 aan te pakken. Op basis van verkennend onderzoek in de WZC blijkt echter dat het personeel zich sterk houdt, maar dat er tekenen zijn van stress, overspannenheid en ernstige vermoeidheid.

School 4 POWER voorziet de woonzorgcentra van een psychosociaal plan van aanpak om deze nieuwe realiteit het hoofd te kunnen bieden en de veerkracht van uw medewerkers te verhogen.

Op advies van de overheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn sinds 12 maart 2020 strikte voorzorgsmaatregelen van kracht in de woonzorgcentra (WZC) met als doel de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Alle WZC hebben diverse maatregelen genomen om het virus in te dijken en de bewoners en medewerkers ten volle te beschermen en verzorgen. Deze aanpak werpt vruchten af en geleidelijk aan komt er een nieuw evenwicht.

Medewerkers hebben zich voor de volle 100% ingezet. Op basis van verkennend onderzoek in de WZC blijkt echter dat personeelsleden het bijzonder zwaar hebben. Het personeel houdt zich sterk, maar er zijn duidelijke tekenen van stress, overspannenheid en ernstige vermoeidheid. Een aantal bijzondere emoties kunnen aanwezig zijn zoals angst, onzekerheid en twijfel.

De drang naar terugkeer zoals voorheen is groot. Stilstaan bij de organisatiecultuur, leiderschap en rituelen zal noodzakelijk zijn om door deze verandering te groeien. 

Daarom ontwikkelde School 4 POWER tools om deze nieuwe realiteit het hoofd te kunnen bieden en de veerkracht van uw medewerkers te verhogen.

In de WZC die geconfronteerd werden met COVID-19 stellen wij voor in te zetten op een screening van uw medewerkers. Dankzij een meting kan de organisatie een efficiënt beleid ontwikkelen. Niet alle WZC zijn getroffen maar toch zijn zij allen onderhevig aan de dreiging. 

Op basis van de noden van uw organisatie kunnen wij de juiste tools aanreiken om de veerkracht van uw medewerkers te behouden en waar nodig te verhogen. Doel is om op een vertrouwelijke manier, een beeld te krijgen van de impact van de COVID-19 op de personeelsleden door de risicopersonen te identificeren en in een volgend stadium anticiperend te begeleiden.

Tegelijkertijd levert de testing een krachtige rapportage, inclusief objectieve en relevante informatie om beleidsmatig mee  aan de slag te gaan met betrekking tot psycho-sociale risico’s zoals overspannenheid, depressie en burn-out. Alles conform de GDPR normen en met toestemming van betrokkenen. Dit met minimale inspanningen van uw kant.

De testresultaten zijn een belangrijke indicator in het uitwerken van een aanbod. Hierbij vertrekken wij theoretisch vanuit de preventieniveaus rond psychosociale risico’s. Het beschermen van alle medewerkers tegen chronische stress en een verminderde mentale gezondheid betekent dat zij beter in staat zullen blijven om hun rollen te vervullen. Wees je ervan bewust dat de huidige situatie niet snel zal verdwijnen. Focus op behoud van de personeelscapaciteit op langere  termijn eerder dan op herhaald korte-termijn crisisbeheer. Het is belangrijk om met elkaar te evalueren en te bedenken hoe we veerkrachtiger uit deze situatie kunnen komen.

WAT na de screening ?

Visie : één werkelijk genomen maatregel is te verkiezen boven het prachtigste plan

Omdat aandacht voor preventie een belangrijk signaal is vanuit de organisatie naar de medewerkers, bieden wij ondersteuning door middel van een op maat opgezette vorming. Dit kan zowel in-company als op onze eigen locatie. We kijken, indien nodig in samenwerking met de HR afdeling, naar de kernpunten die voor uw organisatie van belang zijn.

POWER groepsaanbod – voor alle medewerkers of in kleine groepen

  • omgaan met langdurige stress
  • werkstress en (over)belasting
  • Energiemangagement
  • Ken je zelf module
  • effect van stress op slaap en voeding
  • signalen van depressie, trauma

POWER individueel aanbod – therapie en coaching

  • stress en burn-out
  • Rond angst en coping
  • Rond rouw en trauma
  • Rond zingeving

“Langdurige ziekte is niet nodig – Win-win voor zowel medewerker als werkgever”

Toekomst?

Als uw organisatie gespaard bleef van COVID-19 dan kan u de veerkrachtmeting minder als noodzaak ervaren. Toch kan het zijn dat u wenst in te zetten op uw ‘menselijk kapitaal’ en dus uw medewerkers wenst te ondersteunen. Ook dan werken wij graag met u een beleid uit rond uw noden. 

Contact?

Heb je ondersteuning nodig bij de stappen die nodig zijn om een aangepast beleid op te zetten, stel dan vrijblijvend je vragen aan ons. Wij zijn er om uw taak te verlichten en staan samen met ons team van trainers, coaches en therapeuten voor u klaar.

Veronique Bundervoet                               Kris De Groof

Zaakvoerder                                                  Zaakvoerder

psycholoog – changemanager                  psychotherapeut – cultuurmanager

0472/ 392 105                                              0499/ 774 782

Wij zijn er om uw taak te verlichten en staan samen met ons team van trainers, coaches en therapeuten voor u klaar.