Jaaropleiding Loopbaancoaching

De vraag naar goede loopbaanbegeleiding neemt toe. Dat komt onder andere door meer aandacht voor interne en externe arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en talentontwikkeling. Leer mensen te coachen in hun zoektocht naar het optimaal benutten van hun talenten.

Wij bieden een boeiende Opleiding Loopbaancoaching voor ervaren coaches en HR-professionals, in samenwerking met verschillende experten rond thema’s die eigen zijn aan loopbaancoaching.

DOELSTELLING VAN DE OPLEIDING

 • Leer de juiste setting creëren voor een loopbaantraject;
 • Krijg inzicht in de verschillende fasen van een loopbaantraject (intake, verdiepende gesprekken, synthese gesprek, pop, huiswerk en nazorg);
 • Leer omgaan met de verdeling van verantwoordelijkheid;
 • Krijg alle standaardtechnieken mee om te coachen rond loopbaanvragen;
 • Ontdek en oefen verrassende en creatieve coachtechnieken om het mentale en het weten te overstijgen;
 • Krijg mensen in beweging rond hun carrière;
 • Weet hoe om te gaan met werkvragen die op een diepere laag zitten;
 • Ga voor een eigen label als loopbaancoach met loopbaancheques bij de VDAB;
 • Stel je vragen uit de dagelijkse praktijk aan ervaren loopbaancoaches.

DOELGROEP

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en je bent sinds enkele jaren werkzaam als coach, loopbaanadviseur of HR-professional. Samen met andere professionals wil je kennis opdoen en sparren over loopbaanbegeleiding. Deze opleiding is ook interessant wanneer je als zelfstandig loopbaancoach aan de slag wilt gaan.

WERKVORM

Deze Jaartraining Loopbaanbegeleiding  zorgt ervoor dat je direct de opgedane kennis in de praktijk brengt. Nieuwe technieken en inzichten oefen je niet alleen in de bijeenkomsten, maar vooral ook in je eigen werkomgeving. Zo ga je aan de slag met het begeleiden van twee kandidaten met een loopbaanvraagstuk.

INTERACTIE TIJDENS DE LOOPBAANBEGELEIDING OPLEIDING

De bijeenkomsten zijn zeer interactief: je leert van de trainer en van de andere deelnemers. De opleiders zijn ervaren loopbaancoaches, zowel in de rol van zelfstandige voor individuele vragen als in de rol van loopbaancoach binnen organisaties.

Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen :

 • Jij in de rol van loopbaancoach
 • Loopbaancoaching en de organisatie (strategische personeelsplanning)
 • Jij en de coachee
 • Uitvoeren van trajecten van loopbaancoaching

TOETSING TIJDENS DEZE OPLEIDING LOOPBAANCOACH (certificering)

Gedurende de opleiding hou je een persoonlijk logboek als loopbaancoach bij. Hierin beschrijf je enerzijds de ontwikkeling van uw individuele leerdoelen en anderzijds reflecteer je op het toepassen van de nieuwe vaardigheden tijdens het begeleiden van minstens 1 kandidaat. De beoordeling van dit logboek, je actieve aanwezigheid (min. 80%) en het eindproject bepalen of je de opleiding loopbaancoach positief afrondt.

RESULTAAT

Na het volgen van de opleiding kan je een loopbaantraject succesvol vormgeven en kandidaten goed begeleiden. Je kan de kandidaat passende loopbaanbegeleiding bieden en resultaten hiervan interpreteren. Je adviseert en begeleidt kandidaten (jobcoaching) bij het beantwoorden van de vraag: hoe realiseer ik mijn loopbaanwens? Ook ben je in staat een strategische personeelsplanning voor een organisatie op te stellen. Deze loopbaancoach opleiding levert zowel voor jou als voor de kandidaten en de organisatie direct resultaat op.

PROGRAMMA :

BLOK 1 : Dag 1 en 2:

 • Introductie – kennismaking – programma opleiding
 • Visie op loopbaanbegeleiding
 • Geschiedenis van de verschillende theoretische modellen
 • Grondhouding loopbaanadviseur / coach + gedragscode
 • Soorten coaching (keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching, loopbaancounseling)
 • Adviesvaardigheden: intake met cliënt en/of opdrachtgever; het opstellen van een offerte, contract en rapportage
 • Fases in het traject
 • Label van VDAB

BLOK 2 : Dag 3 en 4:

 • De logische niveaus van Bateson / Dilts
 • Communicatieve vaardigheden en stijlen
 • Loopbaan in kaart brengen
 • Toolkit van de loopbaancoach : biografisch werken, kernkwaliteiten, waarden en overtuigingen, 360 º Feedback, wensberoepen, opstellen profiel en het werken met toekomstscenario’s
 • Passie, veerkracht en competentie
 • Loopbaandoelen (SMART, GROW, etc)

BLOK 3 :  Dag 5 en 6:

 • Energie en de link met stress en burn-out
 • De werking van het brein
 • Visie op loopbaanvragen waar overbelasting of vervreemding een rol spelen

 BLOK 4 : Dag 7 en 8

 • Verdiepingsmodule: RET (Rationeel Emotieve Training)
 • Werken op de diepere lagen om transformatie te verkrijgen
 • Wat als de klassieke aanpak niet werkt?
 • Tijds- en aandachtsmanagement
 • Hoe maak je een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)?
 • Welke soorten huistaken kan je meegeven?
 • De link met het bedrijf

BLOK 5 : Dag 9 en 10  

Tijdens dit blok ga je in kleine groepen aan de slag. Iedere deelnemer bereidt schriftelijk een case voor waaruit blijk wordt gegeven van de integratie van de opgedane kennis. Tijdens dit blok komt ieder individueel aan bod. Dit project wordt aan de groep gepresenteerd waarbij ofwel verder kan geoefend worden of theoretisch uitgewerkt.

PRAKTISCH

 • De opleiding gaat door in Oude Brusselseweg 107, 9050 Gentbrugge.
 • Start van de eerste Opleiding Loopbaancoaching wordt voorzien in september 2020.
Opleiders:

Veronique Bundervoet (master in de psychologie, systeemtherapeute, loopbaancoach) richtte de groepspraktijk Psychotherapeutisch Centrum Gent op en richtte samen met een partner School 4 POWER op. Daar coördineert ze nu al een aantal jaren een team loopbaanbegeleiders.

Gasttrainers :

We werken zoals bij elke jaaropleiding samen met experten rond thema’s, in deze jaaropleiding rond thema’s eigen aan loopbaanbegeleiding. We zijn volop aan de slag experten te contacteren.

Vraag informatie aan over Jaaropleiding Loopbaancoaching