Jaaropleiding Partnerrelatietherapie

Een bijscholing voor gevormde psychotherapeuten en hulpverleners rond relatietherapie, in samenwerking met verschillende experten rond thema’s die eigen zijn aan relatietherapie.

Paren komen in relatiegesprekken vaak met een eigen, vaak verschillende, definitie over de problemen. Hoe krijgen partners terug voeling met de partnerrelatie die ze wensen? Hoe veranderen en hoe keuzes maken voor een meer bevredigende relatie? Wat kan, zal en moet het paar doen om de problemen op te lossen en hun relatie te verbeteren?

Hoe kan de relatietherapeut dit veranderingsproces initiëren? Hoe maak je een sterk contract van bij het eerste gesprek? Hoe behoud je als hulpverlener de regie? Hoe bouw je dit procesmatig verder op en wat zijn mogelijke valkuilen onderweg? Hoe stop je de steeds terugkomende negatieve interactiespiralen waarin paren terecht komen? Hoe blijf je in dit soms moeizaam proces meerzijdig, en blijf je de kansen voor dit koppel zien? Welke methodische ingangen kunnen een meerwaarde zijn bij het werken met paren? En kunnen creatieve methodieken en beweging een impasse doorbreken?

We vertrekken vanuit de definitie van de partners en verkennen samen de onderliggende verbindingen en spiralen van ‘verwijderende’ communicatie. Daarbij wordt aandacht besteed aan de emoties van de partners, de impact van gedrag en de vele ‘soms lastige’ spiegels die partners elkaar voortdurend voorhouden.

We zoomen in op structuren, dynamieken, communicatieprocessen en ontwikkelingsfasen in partnerrelaties. Ook de inbedding van de partnerrelatie in de diverse leef-en betekeniswerelden van de personen komen aan bod, het paar en hun brede omgeving.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten, hulpverleners en bemiddelaars die:

 • Een universitaire opleiding of opleiding hoger niet universitair onderwijs  in mens- of gedragswetenschappen hebben
 • Bij voorkeur een therapeutische of counseling opleiding volgden
 • In de mogelijkheid zijn met paren te werken
 • Hun competentie om met paren te werken verder willen ontwikkelen
Een integratieve opleiding

Doel van de opleiding is het verwerven van een theoretische basis en de hiermee verbonden werkhypothesen, methodieken en technische vaardigheden voor een procesmatige begeleiding van paren. De theoretisch basis wordt gevormd door :

 • Huis van de Relatie (John en Julie Gottman)
 • Emotionally Focused Couple Therapy (Sue Johnson, Jef Slootmaeckers en Les Greenberg)
 • De communicatietheorie (Gregory Bateson, Paul Watzlawick)
 • Kwetsbaarheid (Michele Scheinkman – Brené Brown)
 • Differentiatie (David Schnarch)
 • De intergenerationele benadering (Ivàn Nagy)
 • Intimiteit en seksualiteit (Ilse Penne)
 • Ontrouw en de derde partij (Esther Perel)
 • Nieuw samengestelde gezinnen (Cindy Schepers)

Er wordt aandacht besteed aan de inhoud en het verschil tussen de verschillende modellen en theorieën over partnerrelatietherapie; de verschillende benaderingen worden kritisch getoetst.

De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen denken over partnerrelatie en eigen ervaringen in relaties onderzoeken. Het verkennen van de invloed van eigen denkbeelden en aannames over partnerschap is een belangrijk onderdeel van het leerproces van de deelnemers.

Theorie, methodiektraining en casuïstiekbespreking worden afgewisseld en systematisch opgebouwd. Specialisten worden uitgenodigd om hun theorie nader toe te lichten en in te oefenen in rollenspel. Daarnaast is er een voortdurende terugkoppeling van het geleerde naar de eigen werkpraktijk via casuïstiekbespreking en supervisiemomenten.  

Specifieke thema’s die uitgewerkt worden:

Blok 1: Intake en contract 

 • Voorwaarden voor relatietherapie : engagement en keuze
 • Het belang van een duidelijk therapeutisch contract
 • De positie van de relatietherapeut : dyadische en triadische dynamiek
 • Ervaringen en concepten die het kijken naar partnerthema’s beïnvloeden
 • Uitgangspunten van deze opleiding over partnerrelaties en partnertherapie
 • Wat is functioneel en dysfunctioneel in relaties en relatietherapie?
 • De anatomie van de liefde

Blok 2: Interactie, kwetsbaarbeid en hechting

 • Het huis van Gottman
 • Interactiecyclus
 • Kwetsbaarheid als kracht, als verlangen
 • Overlevingsreacties
 • Werken met impasses en geweld
 • Hechtingsstijlen binnen relaties

Blok 3: Emotionally Focused Therapy (EFT); autonomie en differentiatie

 • 3 Fases en 9 stappen van EFT
 • Autonomie en individuele keuzes
 • Het belang van differentiatie

Blok 4 : Bouwwerk voor een goede relatie : intimiteit, seksualiteit, passie

 • Engagement en vertrouwen
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Passie in langdurige relaties
 • Ontrouw en de derde partij
 • Gender – en culturele verschillen
 • Werken met geheimen
 • Kinderwens

Blok 5 : De partnerrelatie in een wereld van relaties : de geschiedenis en de bredere context

 • (Onzichtbare) loyaliteit en conflicten vanuit gezin van herkomst
 • misbruik
 • Unfinished business en destructief recht
 • De dynamiek van nieuw-samengestelde gezinnen

Blok 6 : Integratie en supervisie

Iedere deelnemer bereidt schriftelijk (en indien mogelijk met videofragmenten) een casus voor waarbij blijk wordt gegeven van de integratie van de opgedane kennis of een bepaalde methodiek wordt uitgediept. Tijdens dit blok komt ieder individueel aan bod.

Praktisch

De opleiding omvat 12 dagen verspreid over 7 maanden. Ze is opgebouwd in blokken van twee dagen, die telkens op maandag en dinsdag doorgaan:

 • maandag 18 en dinsdag 19 januari 2021
 • maandag 8 en dinsdag 9 maart 2021
 • maandag 26 en dinsdag 27 april 2021
 • maandag 31 mei en dinsdag 1 juni 2021
 • maandag 6 en dinsdag 7 september 2021
 • maandag 4 en dinsdag 5 oktober 2021

Afgestudeerde cursisten verwerven een getuigschrift “Gespecialiseerde Jaaropleiding partnerrelatietherapie”.

Het opleidingsgeld (catering inclusief) : €1.950 excl btw. Inschrijfkosten is definitief na storting van een voorschot van € 250. U ontvangt een factuur voor het totale bedrag nadat het voorschot is betaald. Het totale bedrag dient betaald te worden uiterlijk 1 maand voor de start van de opleiding.

De opleiding gaat door in Oude Brusselseweg 107, 9050 Gentbrugge.

Opleiders:

Veronique Bundervoet (master in de psychologie, systeemtherapeute, relatietherapeute) en Kris De Groof (maatschappelijk assistente, gestalttherapeute, relatietherapeute) zijn beiden opgeleid en blijvend gesuperviseerd door Jan Lens en May Michielsen van de School voor Relatietherapie. In die zin ademen ze de visie van integratieve relatietherapie uit waar Jan Lens en May Michielsen voor staan. Ze worden ook tijdens deze opleiding opgevolgd en gesuperviseerd door Jan en May.

Veronique Bundervoet richtte de groepspraktijk Psychotherapeutisch Centrum Gent op, waar zij nu beiden zaakvoerder zijn en als relatietherapeuten werken. Kris De Groof schreef een boek over partnergeweld: Kans op slagen, een integrale kijk op geweld in gezinnen, en een methodisch kader rond partnergeweld: Aan de slag. Werken rond partnergeweld in een CAW.

Gasttrainers :

Jan Lens: Maatschappelijk werker, opleiding in Gestalttherapie en Contextuele therapie.  Voorheen directeur van Multidimens. Werkt als opleider en supervisor in De school voor Relatietherapie en als therapeut in zijn eigen praktijk. Erkend als supervisor door BVRGS en NVRG, en als contextueel therapeut, leertherapeut en supervisor door de VCW.

May Michielsen: Master in de klinische psychologie, opleiding Relatietherapie en Gestalttherapie, Specialisatie in de contextuele therapie. Voorheen directeur van Leren over Leven. Werkt als opleider en supervisor in De school voor Relatietherapie en als therapeut in haar eigen praktijk. Erkend als supervisor door BVRGS en NVRG, en als opleider door BVOS, NVAGT en VCW.

Jef Slootmaeckers: Maatschappelijk assistent, contextueel systeemtherapeut en door ICEEFT erkende EFT-relatietherapeuten. Hij volgde zowel de basis- als de vervolgopleiding EFT. Hij is werkzaam binnen het algemeen welzijnswerk waar hij relatietherapie geeft aan koppels die te maken hebben met partnergeweld en escalerende conflicten. Voor EFT-Belgium organiseert hij HoudMeVast- trainingen voor koppels.

Ilse Penne: Master in de klinisch psychologie, seksuoloog en supervisor-systeemtherapeut. Ze werkt in het centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas & Dender in Dendermonde. Ze schrijft en spreekt regelmatig als gastdocent over het thema ‘ het verbeteren van de intieme en seksuele relatie via koppeltherapie’. Ze is verbonden als opleider aan de vierjarige opleiding familie- en systeempsychotherapie van het IPRR.

Cindy Schepers: Relatietherapeute en experte rond nieuw samengestelde gezinnen. Zij werkt als relatietherapeute in haar praktijk in Bierbeek en als relatietrainer voor vormingsorganisaties zoals De Scheidingsschool. 

Vraag informatie aan over Jaaropleiding Partnerrelatietherapie

Uw coaches voor deze training