Opleiding Growth Mindset Coach

Een Growth Mindset is de overtuiging dat verandering mogelijk en haalbaar is. Met een Growth Mindset ben je veerkrachtiger en zie je het potentieel in jezelf en in anderen. Onderzoek toont het verband aan tussen je mindset en stress, depressie of burnout.

In de opleiding Growth Mindset krijg je de nodige kennis, tools en vaardigheden om je cliënten bewust te maken van hun Mindset en een Growth Mindset te ontwikkelen.

Jouw Mindset bepaalt je denken, je voelen en je gedrag. Na 30 jaar onderzoek ontdekte Stanford professor Carol Dweck dat er twee mindsdets bestaan: een Fixed Mindset en een Growth Mindset.

Mensen met een Fixed Mindset geloven dat hun talenten, vaardigheden en mogelijkheden vast staan. Je bent ermee geboren en moet ermee verder.

Mensen met een Growth Mindset denken hier anders over. Zij zijn ervan overtuigd dat talenten, vaardigheden en mogelijkheden kunnen, groeien en ontwikkelen, en dit ons ganse leven lang.

De afgelopen jaren is de Growth Mindset theorie ook in België heel bekend geworden.  Dit vooral in het onderwijs en in de bedrijfwereld. Leerlingen en werknemers met een Growth Mindset zijn gemotiveerder, niet bang voor uitdagingen, meer toegewijd om te leren en presteren beter.

Maar er is meer. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een Growth Mindset niet alleen een positieve invloed heeft op prestaties, maar ook op mentale veerkracht. Onderzoek heeft het verband aangetoond tussen je mindset en stress, depressie of burnout.

Het fundament van een Growth Mindset is de overtuiging dat verandering mogelijk en haalbaar is.  Met een Growth Mindset ben je veerkrachtiger en zie je het potentieel in jezelf en in anderen.

Onderzoek toont aan dat we op elk moment in ons leven een Growth Mindset kunnen ontwikkelen. Maar in een cultuur waar de focus ligt op resultaat en presteren en waarin we van jongs af aan geconditioneerd worden vanuit een Fixed Mindset is de verandering naar een Growth Mindset niet eenvoudig.

De ontwikkeling naar een Growth Mindset en het blijvend denken en doen vanuit een Growth Mindset vraagt kennis, vaardigheden en heel vaak de juiste coaching en ondersteuning.

In de opleiding Growth Mindset krijg je de nodige kennis, tools en vaardigheden om je cliënten bewust te maken van hun Mindset en een Growth Mindset te ontwikkelen.

Praktisch

Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten, coaches, contextbegeleiders, counselers, psychologen, maatschappelijk werkers, mediators en andere professionals die rond growth mindset aan de slag willen.

De opleiding bestaat uit een basisopleiding van 4 dagen en verdiepingsdagen.

De basisopleiding van 4 dagen gaat telkens door op maandag en dinsdag van 9.30 – 17 u, opgedeeld in twee blokken.

Het aantal deelnemers is minimum 6, en maximum 16.

Na de basisopleiding zijn er verdiepingsdagen, waarin telkens gefocust wordt op 1 thema, en je de kans krijgt om verder te oefenen.

Na het volgen van de basisopleiding en 2 verdiepingsdagen ontvang je het certificaat van Growth Mindset Coach.

De prijs van de basisopleiding is 840 € exclusief BTW. De prijs per verdiepingsdag is 240 exclusief BTW. Zowel voor deze opleiding als voor de verdiepingsdagen kan je beroep doen op KMO-portefeuille. 

Data

Momenteel hebben we nog geen nieuwe data, maar houd deze pagina zeker in de gaten. Indien je een melding zou willen krijgen wanneer we hier meer zicht op hebben, mag je ons zeker een mailt sturen naar secretariaat.cheyenne@school4power.be.

Trainer

Deze training wordt gegeven door Ilse Vande Walle, Growth Mindset experte. Ilse ondersteunt al jaren organisaties, onderwijs, en kinderen en jongeren rond growth mindset. Daarnaast is Ilse experte rond trauma, stress- en burn-out coach, kindercoach en loopbaancoach.