Training Nieuw Samengestelde Gezinnen

Werken met hulpvragen van koppels, ouders en stiefouders over hun samengesteld gezin.

Deze training is bedoeld voor gevormde hulpverleners die in contact komen met samengestelde gezinnen en (beter) met hen en de onderliggende relaties aan de slag willen.

Nieuw samengestelde gezinnen komen steeds meer voor. De partners, ouders, stiefouders en kinderen die er deel van uitmaken staan voor specifieke uitdagingen en doen op allerlei manieren beroep op ons als hulpverlener.

Het helpt om dit samengestelde gezin als een unieke relatievorm te zien en NIET als een slecht functionerend traditioneel gezin. Een aangepaste benadering is daarom aan de orde. 

Kennis van de uitdagingen, het typische relatie- en gezinsvormingsproces en van de verschillende niveaus waartussen wij als hulpverleners kunnen laveren helpt ons om het bos door de bomen te blijven zien én om onze interventies op aan te passen.

Bijscholing voor professionals

Deze bijscholing is bedoeld voor therapeuten, coaches, contextbegeleiders, counselers, psychologen, maatschappelijk werkers, mediators, gezins- en relatietherapeuten en andere professionals die in contact komen met leden van samengestelde gezinnen en (beter) met hen en de onderliggende relaties aan de slag willen.

Je herkent iets van het volgende:

 • Je bent te weinig vertrouwd met deze gezinsvorm om comfortabel met de hulpvragen te werken.
 • Je slaagt er niet in de leiding te houden tijdens de begeleiding door de chaos, de onderliggende strijd of het grote appel dat op jou gedaan wordt.
 • De complexiteit en de verschillende loyaliteitsconflicten verwarren je. Je ziet het bos door de bomen niet meer.
 • Je merkt dat cliënten onrealistische verwachtingen hebben, maar je weet niet hoe je kan helpen zonder partijdig te worden.
 • Je merkt dat je vast komt te zitten in oordelen als ‘de bazige stiefouder’, ‘de afwezige ouder’ of de ‘onmogelijke ex’.

In deze training focussen we op:

 1. theoretisch kader en ‘brillen’ waardoor we naar het samengesteld gezin kunnen kijken
 2. het eigen maken van praktische tools ter interventie
 3. zinvolle manieren om in jouw specifieke werksetting met deze doelgroep aan de slag te gaan

Dit staat op het programma

 • Theoretische achtergrond, structuur, uitdagende dynamieken en valkuilen van het samengesteld gezin
 • Het gezinsvormingsproces en aandachtspunten van de begeleiding per fase
 • Grondhouding: meerzijdige partijdigheid, leiding nemen en een werkkader neerzetten
 • Het hoe en wat van psycho-educatie
 • Onderliggende relaties verbeteren, werken met posities van insider en outsiders via de interactiecirkel
 • Volwassenen helpen om kinderen te helpen met emoties, loyaliteitsconflicten e.d.
 • Verbeteren van onderliggende communicatie
 • Bespreken van werksetting, cases, vragen en eigen relatie tot het thema

In deze training wordt theorie, oefeningen en uitwisselen met elkaar gecombineerd. Er is ruimte voor vragen en eigen cases.

Daarnaast heb je toegang tot heel wat achtergrondmateriaal.

Doel van deze training

Na deze opleiding heb je een helder zicht op het functioneren van samengesteld gezin-systemen en de verschillende rollen en posities daarin. Je leert hoe je uit het conflict kan blijven en de leiding kan houden in het gesprek met ouders en plusouders. De aangereikte tools kan je inzetten in je werk en helpen je orde te scheppen. Je weet hoe je kan ingaan op specifieke hulpvragen en welke vragen je beter verwijst.

 

TRAINER

Deze training wordt gegeven door Cindy Schepers. Zij is een relatietherapeute en experte rond nieuw samengestelde gezinnen. Cindy is ook één van de trainers van onze jaaropleiding partnerrelatietherapie.

Cindy is auteur van het boek “Relatiestress in je samengesteld gezin”.
Haar boek kan je bestellen via https://www.cindyschepers.be/relatiestress-in-je-samengesteld-gezin

GESCHIKT VOOR JOU?

Deze bijscholing is toegankelijk voor professionals met verschillende achtergrond en werksetting. Je respecteert het werk van de anderen en staat open om te reflecteren over eigen werk.

De voorwaarde voor deelname is een psychotherapeutische, counselings- of coachingsopleiding van minimum 2 jaar.

De focus van de begeleiding en aangereikte tools ligt op volwassen cliënten in een samengesteld gezin of relatie. Werk je uitsluitend met kinderen, neem dan even contact op om te bespreken of deze bijscholing nuttig voor jou kan zijn.

Dit is geen basisopleiding tot relatietherapeut, coach, mediator… Je bent reeds gevormd als hulpverlener of volgt daartoe momenteel een opleiding. Je wordt aangemoedigd de verworven kennis en vaardigheden in je bestaande werk en denkwijze te integreren.

Theoretische achtergrond

Het gedachtegoed van deze bijscholing is gebaseerd op het werk van B. Hellinger, S. Minuchin, I. Nagy, S. Johnson, H. Stone & S. Stone, D. Schnarch, J. Willi, E. Perel, T. Real, M. Rosenberg, P. Papernow, E. Visher & J. Visher, S. Browning.

Voorkennis is geen must.

Enkele getuigenissen van mensen die je voor gingen:

“Dit is één van de beste opleidingen die ik ooit volgde. Heel praktisch en concreet en gaat echt over waarover het moet gaan: de relaties beter maken. Eerder gevolgde opleidingen over scheiding en samengestelde gezinnen blijven in mijn ogen te veel aan de oppervlakte hangen. Daar blijft het bij de opsomming van de uitdagingen en de valkuilen of krijg je een hele hoop modellen waarvan je achteraf niet weet wat je ermee moet. Hier heb ik echt heel concrete tools gekregen om een goed werkkader te creëren met mensen om echt aan de slag te gaan. Om op een gestructureerde en veilige manier met hen in de diepte te gaan. Wat het me vooral oplevert is dat ik niet meer zo overdonderd word door het gevoel dat ik het moet ‘oplossen’ maar dat ik de mensen zelf aan het werk zet. Ik raad deze training aan aan elke professional die met scheiding en samengestelde gezinnen werkt, zeker en vast.” – scheidingscoach

“Cindy is een fijn mens en een echte professional. Ze kent de klappen van de zweep, weet écht waar ze over spreekt en heeft de gave om helder en duidelijk inzicht te geven in wat de dynamiek van een samengesteld gezin met mensen doet. Ik volgde bij haar de training voor professionals en dat is absoluut een aanrader! Treffende informatie, heel bruikbaar in de praktijk en veel ruimte voor vragen en casuïstiek. Dit smaakt naar meer!” – relatiecoach

“Ik hoopte met deze training meer inzicht te krijgen in de dynamieken binnen het samengestelde gezin en meer houvast in het werken met koppels hierin d.m.v. een duidelijke structuur en tools. Aan al mijn wensen is voldaan. Wat fijn om zowel verdieping te hebben gekregen als praktische handvatten. Ook heb ik een beter beeld van de opbouw van een sessie met een koppel en hoe daarin de leiding te nemen. Het leren kijken op drie niveaus geeft daarnaast ook veel houvast. Daar ben ik heel blij mee. Het was voor mij belangrijk de training te volgen omdat ik vanuit mijn hart voel dat ik met koppels in samengestelde gezinnen wil werken maar nog niet voldoende kennis en tools in handen had. Ik wil echt iets kunnen betekenen voor een koppel en dat vraagt professionaliteit. Goede scholing vind ik heel belangrijk. De training heeft me kennis, inzicht, tools maar bovenal vertrouwen gegeven dat ik het kan en weet wat ik doe. Ik wist niet goed hoe ik het online leren zou gaan ervaren, maar het was erg prettig. Mede door de kleine en veilige groep. Het was fijn dat alles gezegd mocht worden, ook dat ik opzag tegen een online rollenspel. Je wist een heel veilige sfeer te creëren. Ook fijn dat het veel reistijd naar België scheelde. Het aantal oefenmomenten was prima. Er was voldoende ruimte voor persoonlijke feedback. Ik kan geen verbeterpunten aanbrengen aan de training! Het heeft me echt veel opgeleverd.” – pedagoge en systeemcoach

‘Ik zocht duidelijkheid enerzijds over een aantal processen die typisch in nieuw samengestelde gezinnen spelen enerzijds en handvatten naar hoe je begeleiding kan aanpakken anderzijds. De training was een heel aangename mix van theorie/proces/aanpak enerzijds en praktijkvoorbeelden anderzijds. Ik werk in 1 op 1 settings en kan het materiaal en de inzichten goed gebruiken. Ondanks digitale vorm toch erg goede interactie en ook heel waardevolle oefenmomenten met persoonlijke feedback van andere deelnemers en Cindy. Doordat we materiaal vooraf konden doornemen was er van bij de start uitwisseling. Door de goede afspraken vooraf werd er vlot gewerkt en kon iedereen aan bod komen. Ik heb zeker voldoende kans gekregen om te oefenen, maar ook het observeren van anderen in een oefening vond ik waardevol. Tof dat je gewoon kon vragen naar feedback op casussen en je eigen valkuilen beter kon leren kennen.’ – psycholoog

ANNULATIEVOORWAARDEN

Er kan kosteloos geannuleerd worden tot 2 maand voor de start van deze training, mits een administratieve kost van €100. Nadien vervalt het voorschotbedrag. Annulatie tot twee weken voor de start van de workshop bedraagt 50% van het inschrijvingsgeld. Bij annulatie vanaf 7 kalenderdagen voor de start van de cursus is 100 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd. De annulatie kost vervalt indien degene die annuleert een vervanger aanbrengt (100€ administratie kosten voor overdracht inschrijving).

Vraag informatie aan over Communicatietraining Nieuw Samengestelde Gezinnen