Crisismanagement

Hoe pakken we het aan als er iets gebeurt? Met dit aanbod willen we organisaties ondersteunen en begeleiden wanneer zich een crisissituatie voordoet.

Nood breekt wet? 

Hoe pakken we het aan als er iets gebeurt? 

Crisissituaties kunnen levens in scholen, zorgcentra, kinderdagverblijven, private bedrijven … ernstig ontwrichten. Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen rondom jou? Wat doe je als je directe omgeving getroffen wordt? Welk is de weg naar het leven voor de crisissituatie? Bij het meemaken van een crisissituatie hebben organisaties vaak begeleiding en ondersteuning nodig om hun veerkracht en zelfredzaamheid te verhogen of terug te vinden. Ze hebben tools nodig om coördinatie- en communicatievaardigheden aan te leren. In onze huidige maatschappij wordt iedereen wel eens met een crisissituatie geconfronteerd. Met de juiste begeleiding en ondersteuning kan je er doorheen komen en kan je jezelf en je organisatie sterker maken.

Met dit aanbod willen we organisaties ondersteunen en begeleiden wanneer zich een crisissituatie voordoet. We richten ons naar de individuele en collectieve behoeften van betrokkenen en de organisatie. Ondersteuning en begeleiding kan opgestart worden kort na het gebeuren of op langere termijn. Wij bieden hierbij ondersteuning naar directie, management en andere betrokkenen.

Een aanbod wordt steeds aangeboden op maat van en rekening houdend met de noden van de organisatie. Een aanbod kan bestaan uit: 

  • Ondersteuning van directie en management
  • Individuele coaching van betrokkenen
  • Groepscoaching van betrokkenen
  • Organiseren van informatiebijeenkomst

Wanneer nodig kan doorverwezen worden naar PTC Gent (www.ptcgent.be), een therapeutisch centrum waarmee nauw wordt samengewerkt.

Trainers               

Ilse Van de Walle en Els De Groof 

Vraag informatie aan over crisismanagement

Beleid rond preventie van burn out

Beleidsmatig werken rond burn out

Vanuit School 4 POWER werken we actie-en resultaatgericht

Communicatietraining

Training in je team rond betere communicatie

Wij bieden een praktijkgerichte communicatietraining aan.

Conflicthantering

Training in je team rond (sluimerende) conflicten

Dit aanbod kan op verschillende manieren in uw organisatie opgenomen worden