over ons

Wij zijn een team van trainers en coaches die elk met hun eigen expertise op verschillende terreinen werken rond het veerkrachtiger maken van mensen.

Over ons

School 4 POWER werkt rond het veerkrachtig maken van menselijke relaties, en mensen de richting te geven die ze zoeken. We richten ons op het verspreiden van emotionele kennis en het verhogen van de verbinding met onszelf en anderen.

 • We helpen bedrijven het psychosociaal welzijn van hun werknemers te verhogen door vorming, training en leertrajecten rond emotionele kennis aan te bieden.
 • We zorgen dat mensen zichzelf, hun partner, het bedrijf waarin ze werken beter begrijpen en betekenissen met elkaar delen. We werken hierin zoveel mogelijk op maat.
 • We maken emotionele problemen bespreekbaar, zowel op de werkplek als thuis.
 • We bieden inzicht en kennis over hoe mensen en emoties werken. Met gebruik van de recentste wetenschappelijke inzichten, bieden we kaders en ideeën die je geest aan het werk zetten en stimuleren.
 • We stimuleren betere relaties met jezelf en je omgeving.
 • We maken het dagelijks leven aangenamer, leren je het leven opnieuw te waarderen en helpen je tot rust te komen.

Om deze doelstelling te realiseren richt School 4 POWER zich op de belangrijkste domeinen in ons leven: de relatie met onszelf, met onze partner en gezin, en onze relaties op het werk.

 • We organiseren trainingen en workshops waarin we individuen en bedrijven leren om hun emotionele intelligentie te verhogen of mentaal veerkrachtiger te worden.
 • We organiseren vormingen op maat van bedrijven en organisaties. Samen onderzoeken we de knelpunten, groeikansen en sterktes van het bedrijf of de organisatie en reiken concrete handvaten aan om te groeien.
 • We coachen mensen individueel om zichzelf veerkrachtiger te maken.
 • We bieden een trainingsaanbod voor koppels om rond emotionele thema’s met elkaar aan de slag te gaan.
 • We bieden een plaats waar je andere nieuwsgierige, creatieve, zoekende mensen ontmoet die net als jij op zoek zijn naar een antwoorden op een aantal professionele of levensvragen.
Onze kernwaarden: krachtgericht werken en deze krachten bundelen

Bij School 4 POWER staan de krachten van de persoon of het bedrijf centraal. De focus ligt steeds op het onderscheiden van de positieve krachten en de groeikansen. We geven aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan, om meer greep te krijgen op eigen handelen en de situatie.

Daarnaast kiezen we er expliciet voor om te werken met experts uit diverse disciplines, die elk op hun eigen manier helpen om onze missie te vervullen. 

Professioneel werken vanuit wetenschappelijke kennis en ervaring

We gebruiken bewust die methodes en modellen waarvan we uit wetenschappelijk onderzoek weten dat ze werken, het zijn zowel kwalitatief als kwantitatief evidence based methodieken. We vertrekken vanuit theoretische modellen maar vertalen deze naar een praktijkgerichte aanpak.

Mensentaal

We praten op een manier die mensen kunnen begrijpen, die hen inzichten biedt die aansluit bij hun wereld. We streven ernaar om emotionele problemen te normaliseren: we gaan ervan uit dat ieder van ons momenten heeft waarop we het even niet meer weten.

Contextueel werken

We vertrekken in ons werk vanuit de vier dimensies van contextueel werken. Bij elk van die dimensies horen een aantal vragen die het inzicht in de context en de situatie doen toenemen:

 1. De dimensie van de feiten: 
  Wat is er gebeurd? Welke situatie doet zich voor?
 2. De dimensie van de psychologie:
  Hoe wordt er omgegaan met de feiten uit de eerste dimensie: hoe zijn de feiten verwerkt, welke betekenis hebben ze, wat zijn de gevolgen op de ontwikkeling van de persoon, de relatie, het bedrijf?
 3. De dimensie van de interactie
  Mensen leven in relaties, met de regels, de machtsverhoudingen, verbindingen en loyaliteiten die daarbij horen. De vragen die in deze dimensie worden gesteld, zijn onder meer: Vanuit welk kader wordt er vertrokken, welke waarden spelen hier een rol en hoe worden deze uitgewisseld, vorm gegeven?
 4. De dimensie van de relationele ethiek
  Deze vierde dimensie gaat over gerechtigheid in de verhoudingen: mensen functioneren pas goed wanneer er een gerechtvaardigde en houdbare balans is tussen geven en ontvangen. Welke vorm neemt deze dimensie aan in de situatie die we analyseren?
Prijskaartje

Wij leveren kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Onze prijssetting kadert in onze politiek van sociaal ondernemen. Alvast een stap op weg naar een samenleving waar iedereen zijn rechtmatig deel geeft en ontvangt.

Ons team

Vanuit mijn unieke zienswijze de mensen inspireren om anders te reflecteren, dat is mijn passie. Ik wil mensen uitdagen om te evolueren van ‘het steeds moeten’ naar de eigen keuzes.

Ik vertrek vanuit het geloof in de krachten van de persoon of de organisatie die voor me zit. Om samen met die ander op een bevattelijke manier de oorzaken van obstakels te zoeken en te leren begrijpen.

Mijn levensdoel, mensen bewust maken van hun eigen kracht, hen op weg zetten naar meer geluk en zo opnieuw een glimlach op hun gezicht brengen. Want zeg nu zelf een lachende mens is toch veel mooier !

Ik ben geboeid door hoe wij mensen met crisissituaties/rampen die ons overkomen omgaan, en hoe we dit beter kunnen organiseren.

stress en burn-out coach

Samen op weg gaan met mensen om hun doelen te bereiken is wat mij inspireert.

Stress en Burn-out coach Loopbaancoach

Wat mensen letterlijk en figuurlijk beweegt en in beweging houdt, boeit mij. Bezieling doet ogen blinken, geeft energie om een verschil te maken. Door te luisteren, te spiegelen en respectvol uit te dagen inspireer ik mensen en teams om eigen kracht in te zetten.

Gestaltcoach

Ik ben geïnspireerd door de fundamentele menselijke vraag : “Wat doen we met de tijd die ons is gegeven? “Hoe kan je jezelf realiseren met behoud van bezieling en gezondheid en zonder in perfectionisme of burnout te vervallen.

stress en burn-out coach

Met mijn fijngevoeligheid en sterk talent tot aanvoelen én inleven, wil ik jou raken, inspireren en in beweging zetten om de beste versie van jezelf te worden.

Loopbaancoach & Stress en burn-out coach

Ik voel een sterke verbondenheid met mensen die ingrijpende gebeurtenissen meemaakten.
Mensen die de pedalen kwijtraakten, tegen een muur liepen, getekend zijn … Voor hen zet ik me ten volle in.

trainer, coach

Ik ben er absoluut van overtuigd dat mensen op elk moment in hun leven het beste uit zichzelf kunnen halen, dat mensen de doelen kunnen bereiken die ze voor ogen hebben en dat ze veerkrachtiger zijn dan ze denken.