Innovatie en Succes Stimuleren met veiligheid op de werkvloer

In veel werkplekken voelen werknemers zich niet vrij om zich uit te spreken, wat kan leiden tot gemiste kansen en een gebrek aan innovatie. Het opbouwen van een psychologisch veilige werkplek is essentieel voor succesvolle moderne organisaties. Psychologische veiligheid betekent dat teamleden zich veilig voelen om fouten toe te geven, problemen aan te kaarten en ideeën te delen zonder angst voor negatieve repercussies.


Een Cultuur van Psychologische Veiligheid Opbouwen op de Werkplek: Innovatie en Succes Stimuleren

Hoe bouw je een Psychologisch Veilige Werkplek op?


Heb je ooit in je eigen gedachten de beslissingen van je baas in twijfel getrokken, maar voelde je dat het veiliger was om niets te zeggen? Helaas hebben veel werkplekken een cultuur waarin werknemers zich niet vrij voelen om zich uit te spreken. Dit kan leiden tot gemiste kansen, fouten en een gebrek aan innovatie. Maar wat als er een manier was om deze trend om te draaien en een omgeving te creëren waarin mensen zich vrij voelen om zichzelf te zijn, risico’s te nemen en openlijk te communiceren?


Het antwoord ligt in het opbouwen van een psychologisch veilige werkplek. Dit concept, gepopulariseerd door Amy Edmondson en andere experts, is een cruciaal ingrediënt voor het succes van moderne organisaties.


Maar wat betekent psychologische veiligheid eigenlijk?


Psychologische veiligheid betekent dat teamleden zich veilig voelen om fouten toe te geven, problemen aan te kaarten, hulp te vragen en hun ideeën te delen, zonder angst voor negatieve repercussies. Het draait om het creëren van een omgeving waarin mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en waar open communicatie wordt aangemoedigd.

Start bij de leidinggevende.


Het opbouwen van een psychologisch veilige werkplek begint bij het leiderschap. Leiders moeten een cultuur van openheid en respect bevorderen, waarbij het bespreken van fouten wordt aangemoedigd en unieke talenten worden erkend. Dit vereist het tonen van kwetsbaarheid, het geven van het goede voorbeeld en het aanmoedigen van een cultuur van continue feedback en leren.

Hoe de medewerkers betrekken?


Maar het bouwen van een psychologisch veilige werkplek is niet alleen de verantwoordelijkheid van leiders. Ook werknemers spelen een cruciale rol. Ze moeten actief luisteren, respectvol feedback geven en oplossingsgericht denken. Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, kunnen teams een omgeving creëren waarin iedereen gedijt en succesvol is.


Het is belangrijk om te erkennen dat het opbouwen van een psychologisch veilige werkplek tijd kost. Het vereist geduld, toewijding en consistentie van alle betrokkenen. Maar de beloningen zijn enorm. Organisaties met een psychologisch veilige cultuur zien hogere niveaus van betrokkenheid, tevredenheid en innovatie, wat uiteindelijk leidt tot groter succes en groei.

Concrete tips :

Zinvol is om samen een psychologisch veilige werkplek op te bouwen, een plek waar iedereen zich gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Want als we dat doen, kunnen we allemaal floreren en samen groeien.

Wat kan de leidinggevende doen om psychologische veiligheid te installeren?

  • “lessen geleerd” debriefingsessies inbouwen in elk project.
  • Een voorbeeldfunctie vertolken door te laten zien hoe problemen en moeilijke kwesties voor discussie kunnen worden opgebracht op een constructieve, niet-veroordelende manier.
  • Teamleden aanmoedigen om problemen of moeilijke kwesties die hen bezighouden ter sprake te brengen.
  • Doordacht risico’s nemen aanmoedigen en het zelf demonstreren.
  • Publiekelijk erkennen en vieren van de unieke vaardigheden en talenten die elk lid van de teams die zij leiden, brengt.

Wat kan de medewerker doen om psychologische veiligheid te installeren?

  • Zich richten op het vinden van oplossingen met vragen als “wat kunnen we allemaal doen om dit probleem op te lossen?”
  • Anderen om hun mening vragen – met vragen als “ik zou graag jouw feedback willen hebben over dat idee.”
  • Actief luisteren
  • De afwijkende stem een plek geven.


In een tijd waarin innovatie en succes steeds belangrijker worden voor organisaties, is het creëren van een omgeving waarin werknemers zich psychologisch veilig voelen van onschatbare waarde. Door een cultuur van openheid, respect en waardering te bevorderen, kunnen leiders, organisaties en individuen samenwerken om een omgeving te creëren waarin het delen van ideeën, het nemen van risico’s en het leren van fouten worden aangemoedigd. Als we streven naar een toekomst waarin teams gedijen, is het bouwen van psychologische veiligheid niet alleen een optie, maar een noodzaak. Met deze focus kunnen we niet alleen onze organisaties transformeren, maar ook de manier waarop we samenwerken en innoveren, wat uiteindelijk leidt tot een rijker, succesvoller en meer veerkrachtig werkklimaat voor iedereen.


Véronique Bundervoet
Psychologe – businesscoach – cultuurexperte