Jaaropleiding Partnerrelatietherapie

Een bijscholing voor gevormde psychotherapeuten en hulpverleners in nauwe samenwerking met de School voor Relatietherapie

Paren komen in relatiegesprekken vaak met een eigen, vaak verschillende, definitie over de problemen. Hoe krijgen partners terug voeling met de partnerrelatie die ze wensen? Hoe veranderen en hoe keuzes maken voor een meer bevredigende relatie? Wat kan, zal en moet het paar doen om de problemen op te lossen en hun relatie te verbeteren?

Hoe kan de relatietherapeut dit veranderingsproces initiëren? Hoe maak je een sterk contract van bij het eerste gesprek? Hoe behoud je als hulpverlener de regie? Hoe bouw je dit procesmatig verder op en wat zijn mogelijke valkuilen onderweg? Hoe stop je de steeds terugkomende negatieve interactiespiralen waarin paren terecht komen? Hoe blijf je in dit soms moeizaam proces meerzijdig, en blijf je de kansen voor dit koppel zien? Welke methodische ingangen kunnen een meerwaarde zijn bij het werken met paren? En kunnen creatieve methodieken en beweging een impasse doorbreken?

We vertrekken vanuit de definitie van de partners en verkennen samen de onderliggende verbindingen en spiralen van ‘verwijderende’ communicatie. Daarbij wordt aandacht besteed aan de emoties van de partners, de impact van gedrag en de vele ‘soms lastige’ spiegels die partners elkaar voortdurend voorhouden.

We zoomen in op structuren, dynamieken, communicatieprocessen en ontwikkelingsfasen in partnerrelaties. Ook de inbedding van de partnerrelatie in de diverse leef-en betekeniswerelden van de personen komen aan bod, het paar en hun brede omgeving.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten, hulpverleners en bemiddelaars die:

 • Een universitaire opleiding of opleiding hoger niet universitair onderwijs  in mens- of gedragswetenschappen hebben.
 • Bij voorkeur een therapeutische of counseling opleiding volgden.
 • In de mogelijkheid zijn met paren te werken.
 • Hun competentie om met paren te werken verder willen ontwikkelen.
Een integratieve opleiding

Doel van de opleiding is het verwerven van een theoretische basis en de hiermee verbonden werkhypothesen, methodieken en technische vaardigheden voor een procesmatige begeleiding van paren. De theoretisch basis wordt gevormd door :

 • Huis van de Relatie (Gottman)
 • Emotionally Focused Couple Therapy (Johnson en Greenberg)
 • De communicatietheorie (Bateson, Watzlawick)
 • Kwetsbaarheid (Scheinkman – Brené Brown)
 • Differentiatie (Schnarch)
 • De intergenerationele benadering (Nagy)
 • Intimiteit en seksualiteit (Ilse Penne)
 • Ontrouw en de derde partij (Esther Perel)
 • Nieuw samengestelde gezinnen (Cindy Schepers)

Er wordt aandacht besteed aan de inhoud en het verschil tussen de verschillende modellen en theorieën over partnerrelatietherapie; de verschillende benaderingen worden kritisch getoetst.

De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen denken over partnerrelatie en eigen ervaringen in relaties onderzoeken. Het verkennen van de invloed van eigen denkbeelden en aannames over partnerschap is een belangrijk onderdeel van het leerproces van de deelnemers.

Theorie, methodiektraining en casuïstiekbespreking worden afgewisseld en systematisch opgebouwd. Specialisten worden uitgenodigd om hun theorie nader toe te lichten en in te oefenen in rollenspel. Daarnaast is er een voortdurende terugkoppeling van het geleerde naar de eigen werkpraktijk via casuïstiekbespreking en supervisiemomenten.  

Specifieke thema’s die uitgewerkt worden:

Blok 1: Intake en contract 

 • Voorwaarden voor relatietherapie : engagement en keuze
 • Het belang van een duidelijk therapeutisch contract
 • De positie van de relatietherapeut : dyadische en triadische dynamiek
 • Ervaringen en concepten die het kijken naar partnerthema’s beïnvloeden
 • Uitgangspunten van deze opleiding over partnerrelaties en partnertherapie
 • Wat is functioneel en dysfunctioneel in relaties en relatietherapie ?

Blok 2: Interactie, kwetsbaarbeid en hechting

 • Het huis van Gottman
 • Interactiecyclus
 • Kwetsbaarheid als kracht, als verlangen
 • Overlevingsreacties
 • Werken met impasses en geweld
 • Hechtingsstijlen binnen relaties

Blok 3: Emotionally Focused Therapy (EFT); autonomie en differentiatie

 • 3 Fases en 9 stappen van EFT
 • Autonomie en individuele keuzes
 • Het belang van differentiatie

Blok 4 : Bouwwerk voor een goede relatie : intimiteit, seksualiteit, passie

 • Engagement en vertrouwen
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Passie in langdurige relaties
 • Ontrouw en de derde partij
 • Gender – en culturele verschillen
 • Werken met geheimen
 • Kinderwens

Blok 5 : De partnerrelatie in een wereld van relaties : de geschiedenis en de bredere context

 • (Onzichtbare) loyaliteit en conflicten vanuit gezin van herkomst
 • Misbruik – geweld
 • Unfinished business en destructief recht
 • De dynamiek van nieuw-samengestelde gezinnen

Blok 6 : Integratie en supervisie

Iedere deelnemer bereidt schriftelijk (en indien mogelijk met videofragmenten) een casus voor waarbij blijk wordt gegeven van de integratie van de opgedane kennis of een bepaalde methodiek wordt uitgediept. Tijdens dit blok komt ieder individueel aan bod.

Praktisch

De opleiding omvat 12 dagen verspreid over 7 maanden. Ze is opgebouwd in blokken van twee dagen, die telkens op donderdag en vrijdag doorgaan.

 • Donderdag 23 en vrijdag 24 maart 2023
 • Donderdag 27 en vrijdag 28 april 2023
 • Donderdag 15 en vrijdag 16 juni 2023
 • Donderdag 7 en vrijdag 8 september 2023
 • Donderdag 12 en vrijdag 13 oktober 2023
 • Donderdag 23 en vrijdag 24 november 2023 (gelieve ook woensdag 22 november te noteren)

Afgestudeerde cursisten verwerven een getuigschrift “Gespecialiseerde Jaaropleiding partnerrelatietherapie”.

De opleiding gaat door in onze therapiepraktijk in Aalst.

Hoofdtrainers

Veronique Bundervoet: psycholoog, maatschappelijk assistent, systeemtherapeut, relatietherapeut en opleider.
In 2011 verliet Veronique het reguliere werk om een eigen therapeutisch centrum op te richten (PTC Gent). Ondertussen bestaat School 4 POWER (waar PTC Gent deel van uitmaakt) uit een equipe van 20 therapeuten en 4 coaches. Daarnaast wordt geïnvesteerd om deze kennis door te geven via workshops en opleidingen.


Mathieu Devies: psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut en opleider.
Mathieu heeft zijn eigen praktijk in Oosterzele (de Aandachtsacademie) waar hij naast koppels vooral met stress en burn-out en trauma bezig is.


Deze jaartraining werd geërfd van Jan Lens en May Michielsen van de School voor Relatietherapie. Wij hebben er een eigen kleur aan gegeven door ook met andere experten te werken.

Gasttrainers

May Michielsen: psycholoog, gestalttherapeut, contextueel therapeut, traumatherapeut. Oprichter (en daarna directeur en opleider) van Leren over Leven.

Erkend supervisor voor systeemtherapie (BVRGS) en als Gestalttherapeut en supervisor door de Nederlands Vlaamse Associatie van Gestalttherapeuten (NVAGT).

Auteur van het boek: Relatietherapie Een vak apart (2022)

Jan Lens: maatschappelijk werker, gestalttherapeut en supervisor NVAGT en BVGRS.
Oprichter van School Voor Relatietherapie met diverse opleidingen.

Auteur van het boek: Relatietherapie Een vak apart (2022)

Ilse Penne: psycholoog, seksuoloog en opleider systeemtherapeut. Ze werkt in het centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender te Dendermonde. Ze schrijft en spreekt regelmatig als gastdocent over het thema ‘het verbeteren van de intieme en seksuele relatie via koppeltherapie’. Ze is verbonden als opleider aan de vierjarige opleiding familie-en systeempsychotherapie van het IPRR.

Katrien Lagrou : klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is erkend als supervisor en opleider in de Systeemtherapie (BVRGS) en als supervisor in de Emotionally Focused Couple Therapy (ICEEFT). Ze is medewerker van EFT-België en staflid van Context (UPC KUleuven – postgraduaat relatie- en familietherapie). Daarnaast heeft ze een EFT-privépraktijk ‘Huis Voor Relatietherapie’ in Mechelen.

Cindy Schepers: Relatietherapeute en experte rond nieuw samengestelde gezinnen. Zij werkt als relatietherapeute in haar praktijk in Bierbeek.

Vraag informatie aan over Jaaropleiding Partnerrelatietherapie

Uw coaches voor deze training

Houd me vast relatietraining

Wil je samen met je partner werken aan betere communicatie, meer begrip voor elkaar, en bovenal enkele stevige handvaten aangereikt krijgen?

We bieden een tweedaagse relatietraining voor meer  verbinding met elkaar!

Relatietraining voor koppels

Ben jij op zoek naar meer verbinding met je partner, maar weet je niet hoe?

We bieden een ééndaagse relatietraining voor meer begrip en verbinding met elkaar!