Conflicthantering

School 4 POWER traint je team rond (sluimerende) conflicten, waarin de deelnemers de nodige vaardigheden, inzichten en attitudes verwerven waardoor ze het eigen gedrag en conflicten met en tussen anderen optimaal aanpakken.

Training in je team rond (sluimerende) conflicten

Omgaan met conflicten is een specifieke en veeleisende vorm van communicatie. Bij een conflict hebben twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen. Er is een verschil van mening. Hierbij gaat het vaak over meer dan alleen inhoud of de kwestie op zich. Conflicten horen bij het werk en hoeven niet perse schadelijk te zijn. In een open en communicatief klimaat kunnen ze juist bijdragen tot verbetering. Je kan zelfs stellen dat conflicten onvermijdelijk zijn om verbetering en vernieuwing te bewerkstelligen. Emoties kunnen echter het geheel doen escaleren. Een inschatting maken van de andere partij, zender of ontvanger, maakt bij communicatie het verschil. Wie heb je tegenover je? Hoe gaat deze interpreteren wat ik zeg? Hoe zorg je ervoor dat een conflict leidt tot verdieping van de samenwerking in plaats van blijvende schade berokkent? Door deze training verwerven de deelnemers de nodige vaardigheden, inzichten en attitudes waardoor ze het eigen gedrag en conflicten met en tussen anderen optimaal aanpakken. Zo vergroten de skills van je medewerkers toe om constructief en positief met conflicten om te gaan.

Thema’s die hier aan bod kunnen komen:
  • Inzicht verwerven in communicatiestijl en conflictstijl
  • Stappenplan doorlopen in conflicthantering
  • Welke positie kies je tijdens een conflict
  • Hoe kan je invloed uitoefenen
  • Eigen emoties (en die van de ander) de baas

Aan de hand van theorie, inzichtoefeningen, groepsdiscussies, vraag en antwoord-rondes en zelfreflectie ontdekken deelnemers  welke invloeden ze kunnen hebben en hoe ze dit zowel kunnen aanpakken of managen.

Dit aanbod kan op verschillende manieren in uw organisatie opgenomen worden:
  • een workshop van een halve dagdeel met nadruk op theorie
  • een workshop van een dag met het management of verantwoordelijken met theorie en ervaringsgerichte oefening in de namiddag
  • een teamcoachingsproces van 2 tot 4 halve dagen
  • een proces van individuele coaching van een verantwoordelijke
  • via een proces van groepscoaching

Vraag informatie aan over Conflicthantering

Uw coaches voor deze training

Beleid rond preventie van burn out

Beleidsmatig werken rond burn out

Vanuit School 4 POWER werken we actie-en resultaatgericht

Communicatietraining

Training in je team rond betere communicatie

Wij bieden een praktijkgerichte communicatietraining aan.

Crisismanagement

Hoe pakken we het aan als er iets gebeurt?

Met dit aanbod willen we organisaties ondersteunen en begeleiden wanneer zich een crisissituatie voordoet.