Jaartraining Relatietherapie

Een bijscholing voor hulpverleners en bemiddelaars rond thema’s die eigen zijn aan het begeleiden van koppels.

Paren komen in relatiegesprekken vaak met een eigen, vaak verschillende, definitie over de problemen. Hoe krijgen partners terug voeling met de partnerrelatie die ze wensen? Hoe veranderen en hoe keuzes maken voor een meer bevredigende relatie? Wat kan, zal en moet het paar doen om de problemen op te lossen en hun relatie te verbeteren?

Hoe kan je als hulpverlener dit veranderingsproces initiëren? Hoe maak je een sterk contract van bij het eerste gesprek? Hoe behoud je als hulpverlener de regie? Hoe bouw je dit procesmatig verder op en wat zijn mogelijke valkuilen onderweg? Hoe stop je de steeds terugkomende negatieve interactiespiralen waarin paren terecht komen? Hoe blijf je in dit soms moeizaam proces meerzijdig, en blijf je de kansen voor dit koppel zien? Welke methodische ingangen kunnen een meerwaarde zijn bij het werken met paren? En kunnen creatieve methodieken en beweging een impasse doorbreken?

We vertrekken vanuit de definitie van de partners en verkennen samen de onderliggende verbindingen en spiralen van ‘verwijderende’ communicatie. Daarbij wordt aandacht besteed aan de emoties van de partners, de impact van gedrag en de vele ‘soms lastige’ spiegels die partners elkaar voortdurend voorhouden.

We zoomen in op structuren, dynamieken, communicatieprocessen en ontwikkelingsfasen in partnerrelaties. Ook de inbedding van de partnerrelatie in de diverse leef-en betekeniswerelden van de personen komen aan bod, het paar en hun brede omgeving.

Doelgroep:

Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners en bemiddelaars die:

 • Een universitaire opleiding of opleiding hoger niet universitair onderwijs  in mens- of gedragswetenschappen  hebben
 • En/of een therapeutische of counselingsopleiding gevolgd (of in opleiding)
 • In de mogelijkheid zijn met paren te werken
Een integratieve opleiding:

Doel van de opleiding is het verwerven van een theoretische basis en de hiermee verbonden werkhypothesen, methodieken en technische vaardigheden voor een procesmatige begeleiding van paren. De theoretisch basis wordt gevormd door :

 • Huis van de Relatie (Gottman)
 • Emotionally Focused Couple Therapy (Johnson en Greenberg)
 • de communicatietheorie (Bateson, Watzlawick)
 • kwetsbaarheid (Scheinkman – Brené Brown)
 • differentiatie (Schnarch)
 • intimiteit en seksualiteit
 • ontrouw en de derde partij (Esther Perel)
 • nieuw samengestelde gezinnen (Cindy Schepers)

Er wordt aandacht besteed aan de inhoud en het verschil tussen de verschillende modellen en theorieën over partnerrelatiebegeleiding; de verschillende benaderingen worden kritisch getoetst.

De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen denken over partnerrelatie en eigen ervaringen in relaties onderzoeken. Het verkennen van de invloed van eigen denkbeelden en aannames over partnerschap is een belangrijk onderdeel van het leerproces van de deelnemers.

Theorie, methodiektraining en casuïstiekbespreking worden afgewisseld en systematisch opgebouwd. De opleiding is zeer interactief, inoefenen gebeurt onder andere via rollenspel. Daarnaast is er een voortdurende terugkoppeling van het geleerde naar de eigen werkpraktijk via casuïstiekbespreking en supervisiemomenten.  

Op het eind van de opleiding is er een schriftelijke en mondelinge integratie waarbij de opgedane kennis en een bepaalde methodiek wordt uitgediept. Hier komt ieder individueel aan bod.

Praktisch:

De opleiding omvat 12 dagen . Ze is opgebouwd in blokken van twee dagen, die telkens op donderdag en vrijdag doorgaan:

 • Donderdag 15 en vrijdag 16 september 2022
 • Donderdag 20 en vrijdag 21 oktober 2022
 • Donderdag 24 en vrijdag 25 november 2022
 • Donderdag 26 en vrijdag 27 januari  2023
 • Donderdag 9 en vrijdag 10 maart  2023
 • Donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023

Afgestudeerde cursisten verwerven een getuigschrift “Gespecialiseerde Jaaropleiding tot Relatietherapie”.

Het opleidingsgeld (catering inclusief) : €1.800 excl btw. Inschrijfkosten is definitief na storting van een voorschot van het BTW bedrag (namelijk 378,5euro). U ontvangt een factuur voor het totale bedrag nadat het voorschot is betaald. Het totale bedrag dient betaald te worden uiterlijk 1 maand voor de start van de opleiding.

Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille (gelieve te checken of u zelf hiervoor in aanmerking komt)

Locatie  en uren:

De opleiding gaat door in onze praktijkruimte in Aalst: Square Jacques Geerinckx 3, 9300 Aalst.

We werken in 6 blokken van twee aaneensluitende dagen van 9.30-17u met een klein uurtje middagpauze.

Opleiders:

Kris De Groof (°1974)

Basisopleiding : Bachelor in het sociaal Werk

Psychotherapeutische opleidingen : Langdurige therapeutische opleiding Gestalttherapie (2003); Partnerrelatietherapie (2015); EFT verdiepingtraining (2021)

Bijkomende opleiding : Stress-en Burn-outcoach (2015)

Bijkomende informatie : Oprichtster en partner van School 4 POWER (sinds 2016); Kris De Groof schreef een boek over partnergeweld: Kans op slagen, een integrale kijk op geweld in gezinnen, en een methodisch kader rond partnergeweld: Aan de slag. Werken rond partnergeweld in een CAW.

Veronique Bundervoet (°1970)

Basisopleiding :  Bachelor in het sociaal werk en Master in de Psychologie

Psychotherapeutische opleidingen : Langdurige therapeutische opleiding systeemtherapie (2000); Partnerrelatietherapie (2014); Specialisatie begeleiden van complexe en traumatische rouw (2015), EFT verdiepingtraining (2021)

Bijkomende opleidingen : Stress-en Burnoutcoach (2015); loopbaancoach (2017)

Bijkomende informatie : Oprichtster privé praktijk PsychoTherapeutisch Centrum Gent in 2010 welke nadien is ondergebracht in School 4 POWER; oprichtster en partner van School 4 POWER (sinds 2016)

Gasttrainer:

Cindy Schepers: Relatietherapeute en experte rond nieuw samengestelde gezinnen. Zij werkt als relatietherapeute in haar praktijk in Bierbeek en als relatietrainer voor vormingsorganisaties zoals De Scheidingsschool.

Annulatievoorwaarden:

Het voorschot dient betaald te worden bij het ontvangen van de factuur. Het volledige bedrag dient in het bezit van School4Power te zijn uiterlijk één maand voor de start van de opleiding. Bij annulatie is het voorschot niet te recupereren. De annulatiekost in de laatste maand voor de start van de opleiding bedraagt 30% van de totale kostprijs en een bijkomende administratieve kost van €50.

Vraag informatie aan over Jaartraining Relatietherapie

Uw coaches voor deze training