Jaartraining Relatietherapie

Een bijscholing voor hulpverleners en bemiddelaars rond thema’s die eigen zijn aan het begeleiden van koppels.

Uitgangspunten

In elke relatie komen spanningen voor, uit onderzoek weten we dat ongeveer 70 procent van de Vlamingen ooit in hun relatie last heeft van relatieproblemen. Als je wat langer samen bent, komen de verschillen sterker naar voren. Wat eerst spannend en anders was kan vervelend of problematisch worden. Hoe krijgen partners terug voeling met de partnerrelatie die ze wensen? Hoe veranderen en hoe keuzes maken voor een meer bevredigende relatie? Wat kan, zal en moet het paar doen om de problemen op te lossen en hun relatie te verbeteren? Hoe kan de relatietherapeut dit veranderingsproces initiëren? Hoe bouw je dit procesmatig op en wat zijn mogelijke valkuilen onderweg? Hoe stop je de steeds terugkomende negatieve interactiespiralen waarin paren terecht komen? Welke methodische ingangen kunnen een meerwaarde zijn bij het werken met paren en kunnen creatieve methodieken en beweging een impasse doorbreken?

Inhoud

In deze jaaropleiding wordt ingezoomd op structuren, dynamieken, communicatie­processen en ontwikkelingsfasen in partnerrelaties. Ook de inbedding van de partnerrelatie in de diverse leef-en betekeniswerelden van de personen komen aan bod, het paar en hun brede omgeving. De opleiding biedt een kader en methodieken voor het werken met paren bij een breed gamma aan partnerrelatievragen. Zowel gesprekken met paren met een relationeel gedefinieerde problematiek als het werken met paren van wie één of beiden psychische problemen heeft komen aan bod.

Paren komen in therapie met een eigen, vaak verschillende, definitie over de problemen. We vertrekken vanuit de definitie van de partners en verkennen dan samen de onderliggende verbindingen en spiralen van ‘verwijderende’ communicatie. Daarbij wordt aandacht besteed aan de emoties van de partners, de impact van gedrag en de vele ‘soms lastige’ spiegels die partners elkaar voortdurend voorhouden.

Doelgroep

Deze opleiding is voor therapeuten, seksuologen, hulpverleners en bemiddelaars die:

 • Een universitaire opleiding of opleiding hoger niet universitair onderwijs in mens- of gedragswetenschappen hebben
 • met een therapeutische of counseling opleiding
 • In de mogelijkheid zijn met paren te werken
 • Hun competentie om met paren te werken verder willen ontwikkelen

Werkwijze

Een integratieve opleiding met als doel het verwerven van een theoretische basis en de hiermee verbonden werkhypothesen, methodieken en technische vaardigheden voor een procesmatige begeleiding van paren.

De theoretisch basis wordt gevormd door :

 • Huis van de Relatie (Gottman)
 • Emotionally Focused Couple Therapy (Johnson en Greenberg)
 • de communicatietheorie (Bateson, Watzlawick)
 • kwetsbaarheid (Scheinkman – Brené Brown)
 • differentiatie (Schnarch)
 • de intergenerationele benadering (Nagy)
 • intimiteit en seksualiteit (Ilse Penne)
 • ontrouw en de derde partij (Esther Perel)
 • nieuw samengestelde gezinnen (Cindy Schepers)

Er wordt aandacht besteed aan de inhoud en het verschil tussen de verschillende modellen en theorieën over partnerrelatietherapie; de verschillende benaderingen worden kritisch getoetst.

De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen denken over partnerrelatie en eigen ervaringen in relaties onderzoeken. Het verkennen van de invloed van eigen denkbeelden en aannames over partnerschap is een belangrijk onderdeel van het leerproces van de deelnemers.

Theorie, methodiektraining en casuïstiekbespreking worden afgewisseld en systematisch opgebouwd. Specialisten worden uitgenodigd om hun theorie nader toe te lichten en in te oefenen in rollenspel. Daarnaast is er een voortdurende terugkoppeling van het geleerde naar de eigen werkpraktijk via casuïstiekbespreking en supervisiemomenten.

Specifieke thema’s die uitgewerkt worden:

Blok 1: Intake en contract

 • Voorwaarden voor relatietherapie : engagement en keuze
 • Het belang van een duidelijk therapeutisch contract
 • De positie van de relatietherapeut : dyadische en triadische dynamiek
 • Ervaringen en concepten die het kijken naar partnerthema’s beïnvloeden
 • Uitgangspunten van deze opleiding over partnerrelaties en partnertherapie
 • Wat is functioneel en dysfunctioneel in relaties en relatietherapie ?
 • Het onderzoek van Helen Fisher omtrent liefde en romantiek en hoe dat in ons brein werkt

Blok 2: Interactie en kwetsbaarheid

 • Het huis van Gottman
 • Interactiecyclus
 • Vierlagenmodel van Scheinkmann
 • Kwetsbaarheid als kracht, als verlangen
 • Overlevingsreacties

Blok 3: Emotionally Focused Therapy (EFT); verbinding, hechting en differentiatie

 • 3 Fases en 9 stappen van EFT
 • Autonomie en individuele keuzes
 • Hechting (Greenberg)
 • Het belang van differentiatie (Schnarch)

Blok 4: Bouwwerk voor een goede relatie: intimiteit, seksualiteit, passie

 • Engagement en vertrouwen
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Passie in langdurige relaties
 • Ontrouw en de derde partij

Blok 5: De partnerrelatie in een wereld van relaties : de geschiedenis en de bredere context

 • De dynamiek van nieuw-samengestelde gezinnen
 • (Onzichtbare) loyaliteit en conflicten vanuit gezin van herkomst
 • Geweld
 • Unfinished business en destructief recht
 • Het einde van een relatie

Blok 6: Integratie en supervisie

Iedere deelnemer bereidt schriftelijk (en indien gewenst met videofragmenten) een casus voor waarbij blijk wordt gegeven van de integratie van de opgedane kennis of een bepaalde methodiek wordt uitgediept. Tijdens dit blok komt ieder individueel aan bod.

Een casus kan uitgediept worden aan de hand van 1 specifieke theorie ofwel worden daar de verschillende handvaten op toegepast. Een persoonlijke reflectie is belangrijk.

Hoofdtrainers

Veronique Bundervoet: psycholoog, maatschappelijk assistent, systeemtherapeut, relatietherapeut en opleider.
In 2011 verliet Veronique het reguliere werk om een eigen therapeutisch centrum op te richten (PTC Gent). Ondertussen bestaat School 4 POWER (waar PTC Gent deel van uitmaakt) uit een equipe van 20 therapeuten en 4 coaches. Daarnaast wordt geïnvesteerd om deze kennis door te geven via workshops en opleidingen.

Mathieu Devies: psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut en opleider.
Mathieu heeft zijn eigen praktijk in Oosterzele (de Aandachtsacademie) waar hij naast koppels vooral met stress en burn-out en trauma bezig is.

 

Deze jaartraining werd geërfd van Jan Lens en May Michielsen van de School voor Relatietherapie. Wij hebben er een eigen kleur aan gegeven door ook met andere experten te werken.

Gasttrainers

May Michielsen: psycholoog, gestalttherapeut, contextueel therapeut, traumatherapeut. Oprichter (en daarna directeur en opleider) van Leren over Leven.

Erkend supervisor voor systeemtherapie (BVRGS) en als Gestalttherapeut en supervisor door de Nederlands Vlaamse Associatie van Gestalttherapeuten (NVAGT).

Auteur van het boek: Relatietherapie Een vak apart (2022)

Jan Lens: maatschappelijk werker, gestalttherapeut en supervisor NVAGT en BVGRS.
Oprichter van School Voor Relatietherapie met diverse opleidingen.

Auteur van het boek: Relatietherapie Een vak apart (2022)

Ilse Penne: psycholoog, seksuoloog en opleider systeemtherapeut. Ze werkt in het centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender te Dendermonde. Ze schrijft en spreekt regelmatig als gastdocent over het thema ‘het verbeteren van de intieme en seksuele relatie via koppeltherapie’. Ze is verbonden als opleider aan de vierjarige opleiding familie-en systeempsychotherapie van het IPRR.

Katrien Lagrou : klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is erkend als supervisor en opleider in de Systeemtherapie (BVRGS) en als supervisor in de Emotionally Focused Couple Therapy (ICEEFT). Ze is medewerker van EFT-België en staflid van Context (UPC KUleuven – postgraduaat relatie- en familietherapie). Daarnaast heeft ze een EFT-privépraktijk ‘Huis Voor Relatietherapie’ in Mechelen.

Cindy Schepers: Relatietherapeute en experte rond nieuw samengestelde gezinnen. Zij werkt als relatietherapeute in haar praktijk in Bierbeek.

Praktisch

Certificaat

Afgestudeerde psychotherapeuten ontvangen het certificaat van ‘Gespecialiseerde jaaropleiding tot Relatietherapeut’

Anderen verwerven een getuigschrift ‘Gespecialiseerde Jaaropleiding in de relatietherapeutische vaardigheden’.

Data

De opleiding omvat 12 dagen. Ze is opgebouwd in blokken van twee dagen, die telkens op donderdag en vrijdag doorgaan van 9u – 16u30 :

 • Donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2024
 • Donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2024
 • Donderdag 25 en vrijdag 26 april 2024
 • Donderdag 06 en vrijdag 07 juni 2024
 • Donderdag 03 en vrijdag 04 oktober 2024
 • Donderdag 14 en vrijdag 15 november 2024

Passen bovenstaande data niet – dan geven we jullie graag de data voor de 10de jaartraining mee:

 • Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2024
 • Donderdag 21 en vrijdag 22 november 2024
 • Donderdag 05 en vrijdag 06 december 2024
 • Donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2025
 • Donderdag 20 en vrijdag 21 februari 2025
 • Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2025


Locatie

Aalst, Square Jacques Geerinckx 3.

Inschrijven

PRT 9 – start januari 2024 – VOLZET – stuur een email om op de wachtlijst geplaatst te worden
Inschrijven voor de tiende jaartraining met als start oktober 2024 kan via volgende link: https://tinyurl.com/3rj7d83p

Prijs

€1.950 excl btw. U ontvangt een factuur van het totale bedrag. Nederlandse collega’s zijn niet BTW-plichtig.
Voorschot bij inschrijving voor iedereen : €409,5 (Het BTW bedrag dient bij wijze van voorschot onmiddellijk betaald te worden)
Resterend bedrag storten aan POWER na ontvangst factuur met vermelding van gestructureerde mededeling :  €1.950

Annulatievoorwaarden

Het voorschot dient betaald te worden bij het ontvangen van de factuur en dient als inschrijvingsbevestiging. Het volledige bedrag dient in het bezit van School4Power te zijn uiterlijk één maand voor de start van de opleiding. Bij annulatie is het voorschot niet te recupereren. De annulatiekost in de laatste maand voor de start van de opleiding bedraagt 30% van de totale kostprijs. Indien u zelf een vervanger aanbrengt voor deze workshop, is geen annuleringsvergoeding verschuldigd.

Vraag informatie aan over Jaartraining Relatietherapie

Uw coaches voor deze training