Energieanalyse van uw bedrijf. Ga aan de slag voor het te laat is.

Met welke veranderingspathologieën worden bedrijven gewoonlijk geconfronteerd? Wat zijn de typische energiebronnen en energievreters in een bedrijf? Hoe kan je hierop invloed uitoefenen? Wanneer is begeleiding aangewezen en waarmee kan je zelf aan de slag? Veronique Bundervoet, stress en burn out coach en burn out adviseur geeft hier antwoord op.

Met welke veranderingspathologieën worden bedrijven gewoonlijk geconfronteerd? Wat zijn de typische energiebronnen en energievreters in een bedrijf? Hoe kan je hierop invloed uitoefenen? Wanneer is begeleiding aangewezen en waarmee kan je zelf aan de slag?

De eerste stap in een energieanalyse is identificeren, onderzoeken, meten is weten. Peter De Prins, Geert Letens en Kurt Verweire hebben een grootschalig onderzoek gedaan en een tool ontwikkeld, namelijk de six batteries of change.

Zij identificeerden vanuit hun onderzoek tien energievreters en tien energiebronnen die cruciale gevolgen kunnen hebben als jouw organisatie verandering ondergaat.

 

Als je een aantal van onderstaande statements herkent in jouw organisatie kan verandering problematisch worden.

 

Significante energievreters

 • In onze organisatie zijn de zelfzuchtige noden van de topmanagers belangrijker dan de collectieve doelstellingen
 • De leden van het topteam vertrouwen elkaar niet
 • Het topteam heeft geen duidelijk mandaat en mist de steun van de belangrijke stakeholders om de organisatie te transformeren
 • Als nieuwe initiatieven worden voorgesteld, is ‘nee’ het standaardantwoord. En ‘ja’ de uitzondering
 • Onze organisatie ziet haar werknemers puur als middel om de prestaties te verhogen. Ze heeft geen oog voor de personen achter de functie.
 • Ons topteam is er niet in geslaagd significante budgetten vrij te maken om de veranderingsinitiatieven te financieren
 • Onze organisatie slaagt er niet in systematisch informatie te verzamelen over hoe goed we beantwoorden aan de (veranderende) behoeftes van onze klanten
 • Als er dingen misgaan, leggen medewerkers en managers de schuld bij hun collega’s of zoeken ze excuses in de bedrijfssystemen
 • De meeste mensen geloven dat verandering te snel gebeurt en teveel ontwrichting veroorzaakt
 • Het ontbreekt onze veranderingsaanpak aan opleiding en training in project- en procesmanagement voor de medewerkers.

Essentieel zal zijn om deze energievreters eerst aan te pakken vooraleer je vooruit kan gaan.

De zaken aanpakken is misschien niet evident, maar als je toch een manier vindt om ze te implementeren kunnen ze jouw veranderingssucces een boost geven.

Significante energiebronnen

 • De veranderingsvisie is inspirerend : ze genereert energie binnen de organisatie
 • De strategie schetst duidelijk wie niet te bedienen en wat niet te voorzien
 • De belangrijkste veranderingsinitiatieven worden ZELF geleid en niet aan externen uitbesteed
 • De individuele veranderingsinitiatieven vertrekken vanuit een duidelijke WAAROM : ze pakken dagelijkse operationele problemen of klantenbehoeften aan
 • Er is een duidelijke toegevoegde waarde voor de belangrijkste klantensegmenten
 • De organisatie gebruikt prototypes en experimenten om de waarde en het risico van alternatieve oplossingen te beoordelen
 • Beperking van hoeveelheid projecten die tegelijk moeten geïmplementeerd worden
 • De best practices en opportuniteiten worden systematisch geïdentificeerd om de veranderingsaanpak te vereenvoudigen
 • Veranderingscommunicatie verloopt zowel top-down als bottom-up
 • Wekelijkse of maandelijkse evaulaties van de afwijking ten opzichte van de verwachte vooruitgang om te leren en bij te sturen.

Je komt meer te weten over veranderingsmanagement in onze andere blogs.

Hulp nodig? Neem contact en wij zoeken samen met jou hoe het met jouw organisatie is gesteld.

Veronique Bundervoet (psychologe – systeemtherapeute – teamcoach)