Loopbaanbegeleiding na je burn-out

Mensen die een (dreigende) burn-out hebben gaan hierdoor hun verschillende levensdomeinen vaak anders bekijken: hun balans werk-privé, wat ze belangrijk vinden in hun leven, waar ze goed in zijn, maar ook wat ze op het werk willen doen. Daarom pleiten we er vaak voor om na je burn-out loopbaanbegeleiding te volgen. Onze loopbaancoaches zijn gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding na een burn-out.

In de begeleiding en coaching tijdens een burn-out spreken wij over drie behandelingsfasen: in de eerste fase ligt de nadruk op fysiek en mentaal herstel, waarin er inzichtelijk en via directieve technieken gewerkt wordt rond het fysiek en mentaal herstellen van de burn-out. In de tweede fase doorbreken we patronen. Hier gaan we op zoek naar wat de persoonskenmerken en copingstrategieën zijn die je gebruikt bij stress, welke patronen je al jaren meesleept, en hoe je hierin zelf verandering kan brengen. Hierin komen ook regelmatig vroegere geschiedenissen naar boven, en wordt er bekeken hoe het zo ver is kunnen komen, zowel op het werk als privé. Deze tweede fase maakt dat mensen vaak anders naar hun leven, hun work-life balance, hun partnerrelaties, werkrelaties maar ook hun ouderschap gaan kijken.  

In de derde fase bespreken we het toekomstperspectief. Hierin bekijken we wat je talenten zijn, en hoe je ze deze zowel privé als op je werk inzette, of verloor. We gaan na wat je wil veranderen, en hoe dit zowel privé als op het werk verder vorm kan krijgen.

Vaak zijn mensen die in een burn-out belanden immers onzeker over wat ze nu nog kunnen, of waar hun talenten nu eigenlijk liggen. Ze weten niet of terugkeren naar het werk de beste optie is. Ze zijn onzeker over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wanneer mensen niet zeker zijn of ze willen terugkeren naar hun werk, of twijfelen aan hun talenten en mogelijkheden begeleiden in deze derde fase de loopbaanbegeleider dit traject, al dan niet samen met de burn-out coach. De loopbaanbegeleiders kijken vanuit de focus van het werk naar de toekomst, en onderzoeken samen met jou wat hierin je sterktes en valkuilen zijn, wat je hierin verder wil ontwikkelen, en wat hierin de mogelijkheden zijn. Al onze loopbaancoaches zijn ofwel zelf burn-out coach, of volgden een bijkomende interne vorming rond stress en burn-out, waardoor ze expertise hebben rond dit thema.

Dit samen ondersteunen, waarin de burn-out coach mensen begeleidt rond burn-out, en de loopbaanbegeleider mensen ondersteunt rond het toekomstperspectief op werkgebied, biedt, zo leert de ervaring ons, een enorme meerwaarde voor mensen die met een burn-out geconfronteerd werden.