Week van het werkgeluk – wat zijn de stappen naar werkgeluk?

Deze week is het de week van het werkgeluk. Werkgeluk is het tegengif voor een burn-out. Maar wat zijn nu belangrijke kenmerken van werkgeluk, en hoe kan je hier stappen in zetten?

Er zijn 7 stappen naar werkgeluk.

Gezondheid

De eerste stap is je gezondheid. Als je je ziek voelt, of een ziekte hebt, verandert op dat moment heel je idee over wat er nodig is in je leven. Je focus ligt op wat je op dat moment ervaart, en dit neemt de bovenhand. In die zin is gezond zijn, en aandachtig zijn voor je gezondheid de eerste stap die je kan nemen.

Verschillende werknemers ondernemen stappen om aandacht voor de gezondheid van hun werknemers positief te stimuleren: work-outs rond bewegen, yoga, mindfulness,… organiseren in het bedrijf, met alle collega’s een wedstrijd minivoetbal, volleybal organiseren, fruit en gezonde maaltijden voorzien voor werknemers,…

Balans werk-privé

Hoeveel tijd je aan je werk besteed, en de hoeveelheid tijd die er overblijft bepaalt ook je werkgeluk. Elke werknemer vult dit anders in, en voelt dit anders aan. In die zin is het belangrijk om voor jezelf te bepalen wat je hierin nodig hebt. De ene vindt het oké om zich ’s morgens en ’s avonds 1 u te verplaatsen naar het werk, voor de ander voelt dit als een te grote inbreuk op zijn privé-tijd. Bekijk voor jezelf wat hierin je balans bepaalt, en welke aspecten hierin licht tot zwaar wegen. Ga na hoe je hierin nu scoort, en wat je hier zelf aan zou kunnen doen. Als je het gevoel hebt dat dit al een tijdje niet goed meer aanvoelt, en je hier zelf te weinig invloed op hebt, ga dan een gesprek aan met je directe leidinggevende, om te bespreken wat hierin de opties zijn.

Gezien deze balans werk-privé zo individueel ingevuld worden zijn ze belangrijk thema zijn om te bespreken tijdens functioneringsgesprekken en gesprekken die werknemer en werkgever met elkaar voeren.

Groei-ontwikkeling

We hebben allemaal groei en ontwikkeling nodig, ook in ons werk. Wel is het zo dat de ene periode in ons leven hier meer nadruk op kan liggen dan op andere periodes. Toch is het ook in de periodes waarin we denken op zoek te zijn naar stabiliteit en minder uitdaging belangrijk om te bekijken hoe je aan jobcrafting kan doen om je job toch voldoende boeiend te houden.

Als werkgever bekijk je ook dit thema best regelmatig met je werknemer, om van daaruit te kijken hoe de job voldoende uitdagend te houden, aansluitend bij de noden van de werknemer rond stabiliteit in takenpakket.

Collegialiteit

Uit onderzoek weten we dat collega’s die weten hoe hun collega’s in elkaar zitten en een gevoel van samenhorigheid ervaren onder collega’s zich beter voelen op hun werk, maar ook beter presteren en minder snel uitvallen omdat ze collega’s niet willen belasten. In die zin is de tijd om met elkaar te praten, zowel tussendoor als over het werk zelf vaak heel waardevol.

Als werkgever kan ook dit ondersteund worden door regelmatig teammomenten te voorzien, door eens een gezamenlijke activiteit te organiseren. Of door het succes dat een team of een collega behaald heeft gezamenlijk te vieren.

Goede prestaties

Om goede prestaties te kunnen geven spreken we van het ABC van goede prestaties. De A staat voor autonomie, de mate waarin je op je werk zelf beslissingen kan nemen. De B staat voor betrokkenheid, de betrokkenheid die je voelt bij je bedrijf, je team, je leidinggevende en je jobinhoud. De C staat voor competenties, hoe bekwaam en zelfzeker je je voelt om je job te kunnen uitvoeren.

Als werkgever kan je dit ABC gebruiken om met je werknemer gesprekken te voeren die je helpen om de prestaties in een breder perspectief te bespreken.

Waardering en vertrouwen

Er zijn verschillende manieren om waardering en vertrouwen te voelen op je werk. Dit kan zowel financieel getoond worden, maar hiervan weten we dat dit maar kort een waarderend effect genereert. Belangrijk is dat waardering wordt gegeven door dit uit te spreken, of te laten merken dat dit er is. Vertrouwen wordt gegeven door de werknemer de nodige autonomie te geven, maar ook door bepaalde verantwoordelijkheden toe te kennen, de werknemer rond bepaalde expertise te consulteren,… Bij waardering en vertrouwen is het niet alleen belangrijk om dit vanuit de directe leidinggevende te voelen, maar ook de mate waarin dit onder collega’s en in de ruimere organisatie wordt aangevoeld is hierin belangrijk.

Zingeving

Als werknemer heb je het nodig te voelen dat je werk verschil kan maken, en dat het zin aan jouw leven geeft. Sommige werknemers zien dit vooral in de inhoud van de job, anderen vinden het ook belangrijk om dezelfde waarden te hebben als de organisatie waarvoor ze werken, of ook bij leidinggevenden een aantal overeenkomstige waarden te hebben. Alleszins is het belangrijk om voor jezelf na te gaan waaruit jij je zingeving in je werk haalt, en of dit voor jezelf voldoende is. Wanneer dit niet het geval is kan je bekijken wat je hier aan kan doen, of van je werkgever nodig hebt.

Kris De Groof

Stress- en burn-out coach en psychotherapeut