Week van het werkgeluk – wat leert onderzoek ons over geluk op het werk?

Wanneer het over werkgeluk gaat lijkt het ons belangrijk wat mensen zelf hierover zeggen. In 2018 vond er een belangrijk geluksonderzoek van de UGent plaats onder leiding van Prof. Annemans. In deze blog geven we hierin de belangrijkste resultaten weer.

Scores rond werk en geluk

Uit het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat onze job voor Belgen bijna één vijfde (18%) van ons geluk uit maakt. Bij zelfstandigen is dit aandeel drie keer zo groot (32% van de algemene levenstevredenheid) is als bij ambtenaren (9%). Bij bedienden gaat dit om 19,8%, bij arbeiders 13,9%. Het hoge aandeel bij zelfstandigen heeft o.a. te maken met het feit dat zelfstandigen meer dan werknemers verbonden zijn met hun zaak, en heel wat eigen middelen geïnvesteerd hebben. Ze zijn bovendien alleen verantwoordelijk voor hun eigen inkomen en dat van hun personeel.

Uit dit geluksonderzoek blijkt dat ook werkzoekenden en mensen die langdurig ziek zijn een stuk minder gelukkig zijn dan werknemers en zelfstandigen, waardoor we weten dat werk een sterk verband heeft met ons geluk. Werkende Belgen geven hun leven gemiddeld een 6,6 op 10 terwijl werkzoekenden en langdurig zieke Belgen hun leven gemiddeld evalueren met een luttele 4,9 op 10. Professor Annemans verklaart het significante verschil in levenstevredenheid tussen werkende Belgen en werkzoekenden door het feit dat werk mensen een zekere voldoening geeft, alsook erkenning, waardering en zelfrealisatie. Het zorgt ervoor dat we onder de mensen komen, dat er vaak veel sociaal contact is. Het toont aan dat werk niet alleen maar een bron van inkomen is, maar ook – en misschien wel vooral – een nuttige invulling van je bestaan.

Wat tevredenheid van de werkende Belgen over zijn werk betreft geven we ons werk gemiddeld een score van 6.6 op 10. 43% van de werkende Belgen is zeer tevreden met zijn hoofdactiviteit en geeft het werk een score van 8/10 of meer. Toch geeft ook 28% van de actieve Belgen geeft zijn of haar werk een score van 5 op 10 of minder.

Het ABC van geluk op het werk

Het ABC bestaat uit drie grote pijlers. De A staat voor autonomie, de mate men zelf beslissingen kan nemen. De B staat voor betrokkenheid, o.a. de sociale relaties en eenzaamheid. De C staat voor competenties, hoe bekwaam en zelfzeker men zich voelt.

Uit het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat de ABC’s een positieve invloed hebben op tevredenheid op het werk, onafhankelijk van andere factoren zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, regio, persoonlijk inkomen en tevredenheid met het woon-werkverkeer.

Zo zorgt autonomie op het werk voor een stijging van 0,87 punten van de tevredenheid op het werk op een schaal van 0 tot 10. Toch geeft slechts 55,5% van de Belgen aan het gevoel van voldoende autonomie te ervaren op het werk.

Wat betrokkenheid op het werk betreft voelt 56,1% van de Belgen voelt zich voldoende betrokken. Dit zorgt voor een stijging van 0,37 punten op 10 op vlak van tevredenheid op het werk.

69,4% van de Belgen voelt zich voldoende competent, wat dan weer zorgt voor een stijging van 0,2 punten op 10.

Belgen die op de drie factoren goed scoren, stijgen met 1,44 punten op vlak van tevredenheid op het werk.

Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië scoren hoger op vlak van tevredenheid op het werk, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, de ABC’s, persoonlijk inkomen, tevredenheid met het woon-werkverkeer, last van stress op het werk, het gevoel dat men een masker moet dragen en eenzaamheid op het werk.

Maar er zijn ook duidelijke factoren die een negatieve invloed hebben op onze werktevredenheid. Eenzaamheid op het werk weegt het zwaarst door met een daling van 1,02 punten op 10.

15,1% van de werkende Belgen geeft aan zich eenzaam te voelen op het werk. Ook een masker dragen op het werk en niet volledig zichzelf kunnen zijn hebben een invloed. Het geluksonderzoek geeft aan dat één vijfde (21,3%) van de werkenden het gevoel heeft een masker te moeten dragen op het werk.

Altijd tot vaak stress hebben op het werk leidt tot een daling van 0,42 punten. 35,5% van de werkende Belgen geeft aan vaak tot altijd stress te ondervinden op het werk, wat een zeer hoog percentage is.

Annemans geeft hierover aan dat deze resultaten duidelijk stellen dat er nog veel ruimte is voor verbetering en dat werkgevers wel degelijk een verschil kunnen maken. Ze moedigt werkgevers dan ook aan om met specialisten rond stress- en burn-out beleid en werkgeluk na te gaan op welke manieren ze het geluk van hun medewerkers kunnen opkrikken.

Zelf aan de slag of meer weten?

Wil je zelf of met je organisatie aan de slag rond werkgeluk, stressmanagement, burn-out coaching of het uitwerken van een burn-out beleid? Neem gerust met ons contact op!

Wij organiseren in de week van het werkgeluk verschillende workshops rond dit thema. Je vindt ze hier: https://www.school4power.be/workshops/verhoog-het-werkgeluk-met-coachend-leiderschap/ en https://www.school4power.be/workshops/werken-rond-werkgeluk-hoe-inspireer-en-motiveer-je-je-medewerkers/ 

Meer weten over het Nationaal geluksonderzoek? Hier vind je de link naar alle resultaten.

Wil je graag zelf testen hoe gelukkig en gezond je bent? Dat kan hier.

Kris De Groof

Stress en burn-out coach en psychotherapeut