Communicatie in teams

Waarom lopen sommige discussies vast? Waarom slagen mensen die met elkaar moeten samenwerken er soms zo moeilijk in effectief te communiceren? Waarom kan het  onmogelijk lijken om iemand iets duidelijk te maken zonder conflict?

Wij bieden een praktijkgerichte communicatietraining die theoretische kennis combineren met interactieve en ervaringsgerichte technieken en tips om zo werkelijk vaardigheden aan te leren.

Training in je team rond betere communicatie

Waarom lopen sommige discussies vast? Waarom slagen mensen die met elkaar moeten samenwerken er soms zo moeilijk in effectief te communiceren? Waarom kan het  onmogelijk lijken om iemand iets duidelijk te maken zonder conflict? Communicatie lijkt in theorie zo makkelijk maar is het in praktijk vaak helemaal niet.

Wij bieden een praktijkgerichte communicatietraining die theoretische kennis combineren met interactieve en ervaringsgerichte technieken en tips om zo werkelijk vaardigheden aan te leren. We werken ten gronde een doeltreffende communicatiestijl uit met aandacht voor lichaamstaal, effectief overbrengen van je boodschap en opbouwen van duurzaam contact met anderen. We hebben hier ook aandacht voor moeilijke situaties.

We bespreken o.a. de interactiecirkel en de communicatiepiramide, waarin we er van uitgaan dat de werkelijke betekenis van communicatie datgene is wat moet gecommuniceerd worden. Effectieve communicatie brengt dus de boodschap van de zender duidelijk over, en wordt gecheckt.

Maar we gaan verder! Om effectief te kunnen communiceren hebben we inzicht in onszelf nodig, in de processen die irritatie en onwil tot communiceren oproepen. Door een opmerking over gedrag te kunnen scheiden van een persoonlijke aanval, kunnen mensen rustig en constructief blijven communiceren.

Tot slot is de basispremisse van effectieve communicatie actief luisteren: Seek first to understand, then to be understood. We werken er ook aan om de vaardigheid van actief luisteren aan te scherpen.

Thema’s die tijdens deze training aan bod kunnen komen:
 • Basisvoorwaarden (vertrouwen, acceptatie, openheid, veiligheid)
 • Inzicht verwerven in interactie:
  • Inzicht in uw eigen communicatiestijl en die van anderen
  • Overtuigend communiceren
  • De kracht van non-verbale communicatie
  • Toepassen van enkele assertiviteitstechnieken
  • Omgaan met verschillende soorten gesprekspartners
  • Concreet en specifiek communiceren: zeggen wat u bedoelt
  • Actief en gericht luisteren
  • Emotioneel intelligent communiceren
  • Basiselementen van onderhandelen en negotiatietechnieken
 • Versterkende en opbouwende feedback geven en ontvangen

Aan de hand van theorie, inzichtoefeningen, groepsdiscussies, vraag en antwoord-rondes en zelfreflectie ontdekken teamleden welke invloeden ze kunnen hebben en hoe ze dit zowel kunnen aanpakken of managen.

Dit aanbod kan op verschillende manieren in uw organisatie opgenomen worden:
 • een workshop van een halve dagdeel met nadruk op theorie
 • een workshop van een dag met het management of verantwoordelijken met theorie en ervaringsgerichte oefening in de namiddag
 • een teamcoachingsproces van 2 tot 4 halve dagen
 • een proces van individuele coaching van een verantwoordelijke
 • via een proces van groepscoaching

 

Vraag informatie aan over communicatie in teams

Verbindende communicatie

Verbindende Communicatie maakt een shift mogelijk in de communicatiecultuur van je bedrijf met positieve werkrelaties tot gevolg.

Inspirerend en coachend leiderschap

Wil je je vaardigheden rond people management (meer) ontwikkelen? Meer inzicht rond je eigen waarden als leidinggevende en je leiderschapsvaardigheden vergroten? In deze workshop gaan we met je coachingsvaardigheden aan de slag, waardoor zowel je eigen werkgeluk als dit van je medewerkers vergroot.

Conflicthantering

Omgaan met conflicten is een specifieke en veeleisende vorm van communicatie. Bij een conflict hebben twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen. Er is een verschil van mening. Hierbij gaat het vaak over meer dan alleen inhoud of de kwestie op zich. Conflicten horen bij het werk en hoeven niet perse schadelijk te zijn.