Bij chronische stress kan je best eerst rond stress werken voor je aan loopbaancoaching begint

Mensen die chronische stress ervaren zoeken vaak naar oplossingen om hier iets aan te doen, en zetten van daaruit de stap naar loopbaancoaching. Wij pleiten ervoor hier eerst rond stressmanagement te werken. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van loopbaancoaching, gezien mensen dan de mentale ruimte hebben om op werkgebied goede keuzes te maken. 

Stress op het werk kan optreden als iemand een te lange tijd werk verricht tegen zijn zin, of te veel dingen doet die ofwel teveel ofwel te weinig van hem vragen. Alsof je aan het overleven bent. Stress kan ook te maken hebben met controleverlies of een overvolle agenda. Het gaat niet alleen om de objectieve realiteit maar ook om het gevoel van gevangen te zitten en geen andere keuze te hebben.

Stress is niet onvermijdelijk en het helpt om te beseffen dat je hierin een eigen verantwoordelijkheid hebt. Tijdens een coaching rond stress (en in ergere mate ook bij burn-out) ga je aan de slag rond stressmanagement, maar ook rond het opsporen van patronen die jou in deze uitputtende situatie hebben gebracht. Maar nog belangrijker is om te onderzoeken hoe die processen jou bepalen en alternatieven te zoeken.

Stressverschijnselen en het fenomeen burn-out zijn complex en het vraagstuk moet eerst in de volle breedte beschouwd worden. Wat speelt er allemaal? Is er echt alleen stress op het werk? Of zijn er ook problemen in de privésituatie? Spelen er klachten van fysieke achtergrond?

Katrien is een alleenstaande dame die de 50 nadert. 6 maanden geleden vroeg ze hulp nadat de huisarts haar adviseerde om een aantal weken niet te gaan werken wegens ‘surmenage’, een populaire term onder artsen om een toestand van burn-out te omschrijven. Ze had een hooggeplaatste functie maar door een fusie van het bedrijf staat alles op losse schroeven. Ze verloor haar autonomie, moest ‘verantwoording’ afleggen aan een baas in het buitenland en kreeg projecten toegewezen waarin ze niet gelooft. Samen met de zorg voor haar zieke moeder werd het te veel. Tijdens de burn-out coaching kwam Katrien zichzelf meerdere keren tegen maar een klein half jaar verder kijkt ze trots en dankbaar terug op het afgelegde parcours.

Katrien was in de beginfase zeer ongeduldig om aan de slag te gaan rond het toekomstperspectief op werkgebied. Ze wou niet meer terug naar het bedrijf. Vanuit de burn-out coaching was het een bewuste keuze om hierop niet in te gaan. Grote beslissingen met betrekking tot de loopbaan worden best pas genomen als er weer stabiliteit gevoeld wordt. Voor mensen die met een burn-out kampen is het belangrijk te beseffen dat hun gezondheid in gevaar is als ze hun patronen niet doorbreken.

Wanneer Katrien zowel fysiek als emotioneel terug voldoende stevig is kan er aan re-integratie gedacht worden en kan een loopbaancoaching ondersteunen om weer met een positieve blik en met voldoende zelfvertrouwen terug te keren op de arbeidsmarkt. Een tweede boeiend traject is gestart.

Is dit verhaal voor jou herkenbaar? Kom naar onze gratis info op donderdag 12 september 2019 van 19u – 20.30u waar Veronique dieper ingaat op onze loopbaanbegeleiding, of neem contact met 1 van onze coaches.

Veronique Bundervoet (zaakvoerder – psychologe – systeemtherapeute – burn-outcoach –  loopbaancoach)