Hoe groot is je herstelbehoefte na een stresspiek?

Na een stresspiek gaat de stressrespons terug naar rust. Dat is nodig om te herstellen. Je lichaam is goed uitgerust om je hierbij te helpen maar dat vraagt tijd, hersteltijd. Maar hoe groot is jouw herstelbehoefte op dit moment?

Na een stresspiek gaat de stressrespons terug naar rust. Dat is nodig om te herstellen. Je lichaam is goed uitgerust om je hierbij te helpen maar dat vraagt tijd, hersteltijd. Maar hoe groot is jouw herstelbehoefte op dit moment?

Volgende vragen komen uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (Ontwikkeld in Nederland door de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg).

Antwoord de volgende vragen met JA of NEE over hoe je je gemiddeld genomen voelt na een werkdag :

 1. Ik vind het moeilijk om mij te ontspannen aan het einde van een werkdag
 2. Aan het einde van een werkdag ben ik echt op
 3. Mijn werk zorgt dat ik mij aan het einde van een werkdag nogal uitgeput voel
 4. Na het avondeten voel ik mij meestal nog vrij fit
 5. Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust
 6. Het kost mij moeite om mij te concentreren in mijn vrije uren na het werk
 7. Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen als ik zelf net ben thuisgekomen
 8. Het kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik helemaal hersteld ben na mijn werk
 9. Als ik thuiskom, moeten ze mij even met rust laten
 10. Het komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer toekom aan andere bezigheden
 11. Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag door vermoeidheid mijn werk niet meer goed kan doen.

Score :

Iedere ja krijgt 1 punt. Opgelet bij vraag 4 : een ja-antwoord nul punten

– 5 of minder :

Je hebt geen verhoogde herstelbehoefte. Dat betekent dat je momenteel geen verhoogd risico hebt om problemen met je mentale gezondheid te ontwikkelen.

– meer dan 5 :

Je hebt een verhoogde herstelbehoefte. Dit betekent dat je, als de huidige situatie in je privé- of werkomgeving blijft voortduren, een verhoogd risico hebt om problemen met je mentale gezondheid te ontwikkelen. We raden je aan hierover te praten met belangrijke derden (familie, collega’s, HR-afdeling van het werk, huisarts, coach/ psychotherapeut).

Kris De Groof

Stress en burn-out coach en psychotherapeut