Van erg naar erger is niet zo erg

Ken je die scène van Harry Potter waar ze dat waar ze het meest bang voor zijn een vorm laten aannemen waarmee ze moeten lachen? Wanneer je stress ervaart kan je in je hoofd zitten piekeren over bepaalde situaties waardoor ze erger lijken dan ze zijn. Een beetje zelfspot kan soms helpen om meer afstand te nemen, en deze situatie meer te relativeren.

Wanneer je stress ervaart ben je vaak angstig, en kan je in je hoofd zitten piekeren, en angstig worden over bepaalde situaties. Een beetje zelfspot kan soms helpen om meer afstand te nemen, en deze situatie meer te relativeren.

Een voorbeeld hiervan is dat je morgen een evaluatiegesprek hebt met je baas.

Een ramp: Ik verslaap me en kom al te laat toe op dit gesprek, terwijl net stiptheid een probleem van me is.

Een grote ramp: je baas weigert nog een gesprek met je te doen omdat je te laat bent.

Een nog grotere ramp: je baas stuurt een vlammende mail naar al je collega’s en externen waar je mee samenwerkt waarin hij aanhaalt hoe onvergefelijk dit te laat komen van je is, en dat zij hier ongetwijfeld ook al vaak onder geleden hebben.

Nog erger: Alle mensen waar je mee samenwerkt beschouwen je vanaf nu als persona non grata en weigeren nog met je samen te werken en te vergaderen (want je komt toch altijd te laat).

Nog ergererger: heel België weet wat een vreselijke laatkomer je bent waardoor je enkel in het buitenland nog werk zal kunnen vinden.

Het allerergste geval: je moet verhuizen naar een andere planeet.

Als je bij deze laatste situatie gekomen bent zal je zeker moeten lachen, en word je je bewust van hoe absurd de angst is die je in je greep houdt. Vanaf nu kan je kijken hoe je concreet een bepaalde situatie kan aanpakken, waarin je je angst erkent zonder hem boven je hoofd te laten groeien, en bekijkt wat helpend is om er mee om te gaan.

Kris De Groof

Stress en burn-out coach en psychotherapeut