Wat de Bees Gees en feedback met elkaar te maken hebben

Feedback geven maar ook ontvangen is allesbehalve makkelijk. We worden er onzeker van, en dat maakt dat we het vaak vermijden. Want hoe doe je dat nu eigenlijk goed, feedback geven? En hoe kan je het beter ontvangen? In dit artikel ijzeren regels van de feedback, waar de Bee Gees een hoofdrol in spelen!

Feedback geven maar ook ontvangen is allesbehalve makkelijk. We worden er onzeker van, en dat maakt dat we het vaak vermijden. Want hoe doe je dat nu eigenlijk goed, feedback geven? En hoe kan je het beter ontvangen? In dit artikel bespreken we de ijzeren regels van de feedback, waar de Bee Gees een hoofdrol in spelen!

Doel van feedback

Bij feedback denken we vooral aan het bespreken van zaken die moeilijk lopen, maar dat is het niet alleen. Feedback heeft als doel om:

 • positief gedrag te erkennen en stimuleren
 • negatief gedrag aan te kaarten en te corrigeren
 • relaties tussen personen te verduidelijken
 • begrip voor elkaar en elkaars gedrag te vergroten

Feedback is relatie-management. Het wordt mee bepaald door de (werk) relatie die diegene die feedback geeft en ontvangt hebben met elkaar, en helpt om deze relatie te verbeteren.

Feedback geven

Feedback start vanuit de basisregel dat je vanuit jezelf spreekt. Dus bespreek niet wat de ander allemaal gedaan heeft of had moeten doen, maar wat een bepaalde situatie of gedrag van de ander met jou deed. Gebruik dus veel het woord ‘ik’ en heel beperkt het woord ‘jij’.

Bereid voor. Feedback geven is moeilijk, en als je het doet vind je het dus belangrijk genoeg om te bespreken. Zorg ervoor dat je weet wat je doelstelling van de feedback is, en dat je de woorden gebruikt die voor jou bij deze situatie passen.

Wees concreet: Waarover gaat het? Wat was de concrete situatie die je wil bespreken. Een onduidelijke boodschap zorgt er voor dat de kans dat je dat wat je zo graag wil bekomen niet gebeurt, dus probeer zo concreet mogelijk te zijn over waar het over gaat.

Beperk je hoeveelheid. Bespreek niet teveel situaties in één keer. De ander moet dit nog kunnen ‘behappen’, en bij teveel boodschappen wordt het zowel onduidelijk waar het over gaat, als onbehapbaar- de ander kan dat allemaal niet doorslikken. Beter een aantal keren meer feedback geven, dan in één keer alle feedback.

Bij feedback geven hanteren we de regel van de vier G’s:

 • Gedrag: Beperk je in het begin van de feedback tot wat je bij de ander ziet gebeuren. Wat doet de ander? Verheft hij zijn stem? Zet hij zich achteruit? Zwijgt hij? Gaat hij op het puntje van de stoel zitten? Wat neem ik waar aan verbaal en non verbaal gedrag?
 • Gevoel: Wat roept dit gedrag bij mij op? Wat voel ik hier bij? Word ik kwaad? Wat voel je bij jezelf gebeuren aan gevoelens? Voorbeelden hiervan zijn: kwaad, verdrietig, teleurgesteld, angstig, paniekerig, lastig of geïrriteerd, aangedaan, blij, verrast,…
 • Gevolg: Wat doet het gedrag van de ander, of de situatie met mij? Welke reactie of welk gedrag roept dit bij mij op? Wat zie ik mezelf doen? Trek ik me terug? Ga ik in de aanval? Begin ik me te verdedigen?
 • Gewenst: Wat zou ik willen dat er gebeurt? Wat kan er anders? Wat vraag ik van de ander? Dit is belangrijk omdat het toekomstgericht is, en gericht op verandering.

Feedback ontvangen

Ook feedback ontvangen is niet makkelijk, en ook hier denken we vooral dat het moeilijk is wanneer er moeilijk zaken of werkpunten worden besproken, maar dat klopt niet – ook complimenten ontvangen kunnen we vaak niet zo goed. Welke tips helpen om dit te verbeteren?

Bij feedback hanteren we de regel van de 3 B’s:

 • Begrijpen: Luister actief naar wat de ander je vertelt, en stel vragen wanneer bepaalde zaken niet duidelijk of concreet genoeg zijn.
 • Bedanken: Bedank de ander voor de feedback. Dit vraagt moed, en hij doet dit om je te helpen, je beter te leren kennen, en te bespreken wat er anders kan.
 • Beoordeel: Dit deel is vaak niet makkelijk: reageer niet noodzakelijk onmiddellijk op de feedback van de ander. Geef jezelf de tijd om de feedback te verwerken. Zeg bijvoorbeeld dat je hier nog eens over wil nadenken, of spreek af dat je later in de week nog eens terug wil komen op het gesprek. Koppel wel terug naar de ander wat het met jou deed (hiervoor kan je de 4 G’s van feedback geven voor gebruiken) en welke verandering je wil ondernemen. Maak hierrond met de ander concrete afspraken. Bespreek zeker ook wat voor jou de gewenste situatie is.

En zo helpen de Bee Gees ons om tot een ideale feedback-situatie met onze collega – of zelfs in je partnerrelatie – te komen :-)!

Kris De Groof

Organisatiecoach en psychotherapeut