Developmentcenter

Developmentcenter

Groeikansen voor uw organisatie én voor uw medewerkers

Één van de grootste behoeften van zowel werknemer als werkgever is de employability, de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer op de arbeidsmarkt.
In de wereld van selectie en coaching zoeken we naar een manier om hier aan tegemoet te komen.

School 4 Power sluit op niveau van waarden aan op uw behoefte aan duurzaamheid. We doen dat met een persoonsgerichte aanpak, in verbinding met uw kandidaat of medewerker, en op een inhoudelijk doorgedreven manier. We leunen op een zeer degelijke psychologische expertise, gekoppeld aan jaren ervaring met wat werkgever zoeken. Die koppeling maakt ons uniek, ook voor uw bedrijf.

Het klassieke assessment center is u misschien al bekend, of de afgeleide vorm ervan in hat kader van ontwikkeling van medewerker: het development center. School 4 Power werkt volgens een heldere methodologische opbouw, en met wetenschappelijk onderbouwde tools. De link tussen onze observaties en wat deze voor u en uw organisatie kunnen betekenen, is ons vak, onze expertise. Net daarover gaan we graag in dialoog. In het kader van duurzame inzetbaarheid kan dat niet anders. Maatwerk dus.

We kunnen gerust van Talent Center spreken, om zo de trend in de markt rond het werken met talent te volgen. Dit kadert uiteraard binnen een volwaardig onwikkelingsplan van uw organisatie.
We brengen vooral het kunnen van uw (toekomstige) medewerker in kaart, en dit op een kwalitatieve en valide manier. Binnen een relatief beperkte tijd krijgt u als organisatie een diepgaand inzicht met betrekking tot de competenties van uw (toekomstige) medewerker, maar ook zijn of haar drijfveren en energie. We leggen de link met resultaatsgebieden binnen uw organisatie. We kijken breder dan de concrete vraag als het moet. Out of the box, net omdat we een externe positie hebben kan dit onze bijdrage zijn. Hierdoor kunt u gefundeerde beslissingen nemen. Die zijn nodig wanneer u aanwerft, maar zeker ook in de opbouw van een duurzaam personeelsbestand. We plaatsen onze bevindingen ook in het licht van de ontwikkelingen die op uw organisatie afkomen, en in de ruimere zin ook in het licht van maatschappelijke tendensen. Hoe gaat u als organisatie hiermee om en wat zijn de verwachtingen naar uw medewerkers? Waar liggen de talenten en waar de pijnpunten? Hou uw talent aan boord en vermijd dat zij naar de concurrentie lopen omwille van zaken die u hun wel kon bieden maar waarvan u niet wist dat deze noden bij hen leefden!

Aanpak

School 4 Power levert een A tot Z aanpak. We starten elke vraag met inhoudelijk gesprek met u als opdrachtgever. De te volgen aanpak wordt afgestemd en door ons in een programma voor het Talent Center geconcretiseerd. Wij nemen alle communicatie met uw kandidaat of medewerker voor onze rekening waar u dat wenst, en kunnen vooraf ook toelichting geven om de drempel te verlagen. We zetten in op persoonlijk contact en beleving de dag zelf. Kandidaten of medewerkers krijgen door de dag heen feedback over wat we zien en de betekenis die deze observaties kunnen hebben. Zo vergroten we hun eigen inzichten, een basis voor verdere groei.
U krijgt van ons een kwalitatief rapport, waar nodig met een helder advies, waarin ook aanzetten voor verdere coaching door de leidinggevende zijn opgenomen.
We zetten in op feedback, zowel naar u als naar de kandidaat of medewerker.
Desgewenst kan School 4 Power ook coaching aanbieden.

Aanbod

Bij het samenstellen van een development center vertrekken onze consultants steeds vanuit uw doelstellingen en HR-processen. Wij stemmen onze aanpak met u af en zodat we zowel inhoudelijk als qua proces en output een maximale meerwaarde voor uw medewerkers en uw organisatie betekenen.

Voordelen om screening en/of coaching aan te bieden aan uw medewerkers:

  • Optimalisatie van uw personeelsbeleid door grotere inzetbaarheid van uw medewerkers
  • Talent klaarstomen om je medewerkers in de juiste posities te plaatsen
  • Opmaak van het juiste profiel voor jouw organisatie
  • De tevredenheid en motivatie van uw medewerkers stijgt doordat ze zich gesteund voelen in hun ontwikkeling
  • U behoudt de kennis en ervaring binnenshuis en uw medewerkers krijgen zelf in zicht over wie ze zijn, wat ze uw bedrijf te bieden hebben en wat ze willen bereiken. Opleidingen kunnen gerichter gevolgd worden afgestemd op het verwachtingspatroon van uw medewerkers en uw eigen bedrijfsdoelstelling

Vraag informatie aan over developmentcenter

Cultuur Transformatie

Investeren in Mensen helpt leiders en organisaties inzicht te krijgen in hun bedrijfscultuur.

De bedrijfscultuur is de verzameling en het resultaat van normen en waarden die een organisatie uitdraagt.

Crisismanagement

We ondersteunen en begeleiden organisaties wanneer zich een crisissituatie voordoet, en dit zowel naar individuele als naar collectieve behoeften van betrokkenen en de organisatie.

Growth Mind Set

Een bedrijf moet flexibel zijn, vlot inspelen op onverwachte kansen en kunnen anticiperen op risico’s. Hiervoor is het van vitaal belang dat jouw medewerkers meeveren en meegroeien met die veranderingen.

De juiste mindset is hierbij onmisbaar.