Growth Mind Set

Growth Mind Set

Ontwikkel een Growth Mindset Cultuur binnen je bedrijf

Een bedrijf moet flexibel zijn, vlot inspelen op onverwachte kansen en kunnen anticiperen op risico’s. Hiervoor is het van vitaal belang dat jouw medewerkers meeveren en meegroeien met die veranderingen De juiste mindset is hierbij onmisbaar. Je kan als bedrijf je mindset en die van je medewerkers veranderen. Werk aan een bedrijf met een Growth Mindset waar medewerkers uitgedaagd worden om te leren.

Je mindset bepaalt je denken, gevoel en gedrag. Growth Mindset maakt dat uitdagingen drijfveren worden. Dat mislukkingen niet langer een bewijs van onwetendheid zijn, maar een kans om te groeien. Dat is het uitgangspunt van Growth Mindset, dat Stanford professor Carol Dweck na jarenlang onderzoek concludeerde.

Met Growth Mindset leer je je organisatie met de juiste mindset onder de loep te nemen. Zo ontwikkelt jouw team of organisatie zich ten volle.

Werken rond Growth Mindset kan onder de vorm van een lezing, een workshop of een training.

Lezing

Tijdens een lezing of infosessie maak je kennis met de Growth Mindset theorie van Carol Dweck. Er wordt een aanzet gegeven om anders naar dingen te kijken. Zo leer je herkennen welke mindset jij en je teamleden hebben. Je zet de eerste stappen naar een Growth mindset cultuur binnen je team.

Workshop

Tijdens deze interactieve sessie maak je kennis met de Growth Mindset theorie van Carol Dweck. Er wordt een aanzet gegeven om anders naar dingen te kijken. Zo leer je herkennen welke mindset jij en je teamleden hebben. We gaan dieper in op de werking van de hersenen en hoe deze een impact hebben op ons dagelijks functioneren. Hoe ga je best om met falen en uitdagingen? Wat is de waarde van feedback?

Training

Tijdens een training bouw je stap voor stap aan een growth mindset cultuur in het team. Je werkt verschillende weken of maanden rond de Mindset theorie van Carol Dweck. Zo worden teamleden zich niet alleen bewust van hun eigen mindset en groeimogelijkheden, maar ook van die van hun team. Heeft het team de juiste mindset voor groei? Hoe beweeg je als team mee in de flexibiliteit van de bedrijfswereld? Je gaat concreet aan de slag met veranderingsprocessen en groeimogelijkheden. Bij een intakegesprek bespreken we uitgebreid hoe kan worden gewerkt en waar de focus zal liggen.

Vraag informatie aan over growth mind set

Cultuur Transformatie

Investeren in Mensen helpt leiders en organisaties inzicht te krijgen in hun bedrijfscultuur.

De bedrijfscultuur is de verzameling en het resultaat van normen en waarden die een organisatie uitdraagt.

Crisismanagement

We ondersteunen en begeleiden organisaties wanneer zich een crisissituatie voordoet, en dit zowel naar individuele als naar collectieve behoeften van betrokkenen en de organisatie.

Developmentcenter

Één van de grootste behoeften van zowel werknemer als werkgever is  de employability, de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer op de arbeidsmarkt.

In de wereld van selectie en coaching zoeken we naar een manier om hier aan tegemoet te komen.